Konferencia Kontexty v Novom Sade

16.sep 2015

Konferencia Kontexty v Novom Sade

Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade organizuje 3. Medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu mladých vedcov Kontexty, ktorá bude 1. decembra v Novom Sade.

Cieľom konferencie je zoskupovanie mladých vedcov z rozličných oblastí spoločenských a humanistických vied  za účelom výmeny skúseností a ideí a podpory a prezentácie interkultúrneho a interdisciplinárneho dialógu.

Konferencia je venovaná študentom doktorandských štúdií a uprednostňuje vedecké práce z nasledujúcich vedeckých oblastí: veda o jazyku, veda o literatúre, psychológia, pedagogika, dejiny, filozofia, sociológia a žurnalistika.

Prihlasovací termín pre poteciálnych účastníkov je 20. septembra 2015.

Viacej informácií a prihlášku možno získať na oficiálnej webovej stránke konferencie.

 

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs