Zasadala Lovoaza v Kulpíne

16.sep 2015

Zasadala Lovoaza v Kulpíne

Žiaľ, na fotku nemožno preniesť čulú diskusiu zo zasadnutia

Žiaľ, na fotku nemožno preniesť čulú diskusiu zo zasadnutia

Účastinná spoločnosť Lovoaza mala ročné zhromaždenie účastinárov. Sumovali doterajšiu prácu a volili aj nového člena revízneho orgánu, ktorým sa stal právnik Marko Govorčin. Zároveň určili dvojtýždňovú lehotu na prihlasovanie ďalších členov Lovoazy z radov Poľovníckeho spolku Fazan.

Riaditeľ Lovoazy Branislav Plachtinský podotkol, že tento hospodársky subjekt bol založený v roku 2008 a tvorili ho podaktorí členovia PS Fazan Kulpín. Nezapojili sa tam však všetci členovia spolku. Začiatky Lovoazy pred ôsmimi rokmi neboli ľahké, lebo boli priekopníkmi v tejto oblasti poľovníctva. V tom roku v PS Fazan bolo 56 poľovníkov a z toho počtu niektorí sa vyjadrili proti zapájaniu do Lovoazy, ktorá bola založená ako servis poľovníckemu združeniu.

Dnes si už vybojovali svoje miesto na trhu v poľovníckom turizme a od založenia sa začali zaoberať lovnou turistikou. Za uplynulé roky pôsobenia si našli solventných zákazníkov poľovníckej turistiky. Základným cieľom zakladania tohto hospodárskeho subjektu bolo, aby Lovoaza od štátu dostala lovisko na spravovanie. O začiatkoch a ďalšom pôsobení hovoril aj účastinár Dušan Vidaković, ktorý v čase zakladania Lovoazy bol predsedom komisie pre lovný turizmus na úrovni Vojvodiny a zároveň člen republikovej komisie.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs