Privítali novú generáciu študentov

6.okt 2014

Privítali novú generáciu študentov

Študentky prvého ročníka s vedúcou oddelenia

Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade dnes privítali novú generáciu študentov slovenského jazyka a literatúry.

Presnejšie, privítali päť študentiek zo Starej Pazovy, Silbaša, Kysáča a Petrovca. Vedúca Oddelenia prof. Dr. Jarmila Hodoličová budúce slovakistky oboznámila nielen s fungovaním oddelenia, ale aj bližšie predstavila systém vyučovania, ako aj zloženie fakulty a univerzity.

Pripomíname, že sa na Filozofickej fakulte slovenčina vyučuje od roku 1961 a od školského roku 2006/2007 vyučovanie prebieha podľa Bolonského systému. Zatiaľ základné akademické a master štúdia ukončilo viac ako 150 študentov.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs