Tradičný, už 63. Kovačický október

7.okt 2014

Tradičný, už 63. Kovačický október

Tradičná a vždy nová – výstava obrazov členov GIU. Záber z otváracieho prejavu veľvyslanca SR Dr. Jána Varšu.

Tradičná a vždy nová – výstava obrazov členov GIU. Záber z otváracieho prejavu veľvyslanca SR Dr. Jána Varšu.

Ústredným bodom osláv Kovačického októbra je tradičná kolektívna výstava obrazov členov Galérie insitného umenia v Kovačici. Pred 62 rokmi prvýkrát a v sobotu 4. októbra po 63-krát insitní maliari usporiadali ďalšiu kolektívnu prezentáciu svojich olejomalieb, v rámci ktorej boli výstavy obrazov dragačevských maliarov a fotografií Poznáte ma? autorov Anny Séčovej-Pintírovej a Marijana Pavlova.

Na tohtoročnom výtvarnom salóne v GIU sú vystavené obrazy týchto členov galérie: Alžbety Čížikovej, Michala Povolného, Jána Bačúra, Kataríny Karlečíkovej, Desy Petrovovej-Morarovej, Evy Husárikovej, Pavla Cicku, Zuzany Vereskej, Jána Glózika, Rozálie Markovovej, Anny Kňazovicovej, Jozefa Havjara, Štefana Vargu, Draga Terzića, Anny Lenhartovej, Jána Žolnaja, Nady Koreňovej, Juraja Lavroša, Pavla Ľavroša, Pavla Povolného-Juhása, Anny Kotvášovej, Martina Papa, Márie Hlavatej, Maríny Petríkovej, Dobrosava Milojevića a Janoša Mesaroša. Vernisáž 63. Kovačický október aj tentoraz prilákala početných hostí – zbožňovateľov insity z rôznych prostredí, medzi ktorými boli vysokí štátni zástupcovia, vedúce osobnosti nášho národného života, vedúci inštitúcií a ustanovizní. V úvodnom prejave sa najprv prihovorila Mária Raspírová, riaditeľka GIU, pokým slávnostné otvorenie výstavy patrilo veľvyslancovi Slovenskej republiky Dr. Jánovi Varšovi. Neskoršie na podkroví galérie Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM, slávnostne otvorila výstavu fotografií Poznáte ma? autorov A. Séčovej-Pintírovej a M. Pavlova. Výstava je realizovaná s cieľom prezentovať verejnosti fotografie z bohatého fondu Múzea vojvodinských Slovákov, na ktorých sú vyfotografované deti, mládež a dospelí pri rôznych príležitostiach z obdobia prvej polovice 20. storočia. Expozícia predstavuje dôležité momenty v živote človeka, ako sú rodinné obyčaje, pracovné príležitosti, tiež spoločenské a obchodné momenty. V druhej časti výstavného priestoru boli nainštalované obrazy dragačevských maliarov, s ktorými má GIU vyše 40-ročnú spoluprácu.

Všetky výstavy v GIU budú sprístupnené milovníkom výtvarného umenia do konca tohto mesiaca.

                                                                                                                                        Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs