V ústrety voľbám do národnostných rád

7.okt 2014

V ústrety voľbám do národnostných rád

????????????????????Kontrola volieb, financovanie volebných listín a predstavovanie v médiách patria medzi tri najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú nositelia volebných listín a ich kandidáti. Takéto a podobné závery odzneli dnes na okrúhlom stole venovanom voľbám, ktorý v Novom Sade usporiadalo Centrum pre výskumy migrácií.

Sveta Matić, predstaviteľ Centra pre výskumy migrácií a redaktor portálu a bulletinu Minority news, zdôraznil, že voľby do národnostných rád nie sú identické ako parlamentné voľby. Podľa neho Republiková volebná komisia nezaradila do volebných výborov aj kandidátov jednotlivých listín, ktorí by mali právo zasahovať do určitých nepresností.

Podľa Republikovej rádiodifúznej agentúry nositelia listín a kandidáti by sa nemali zjavovať v mediálnych príspevkoch, ktoré nie sú v rámci predvolebnej kampane. V týchto dňoch sa očakáva konečné rozhodnutie RRA, či budú trestať médiá, ktoré nedodržiavali toto rozhodnutie.
„Môžu pozorovať priebeh volieb, ale nemajú žiadnu funkciu,“ hovorí Matić. „Ďalší problém, ktorý trápi kandidátov, je financovanie. Financovanie predvolebnej kampane volebných listín sa nachádza v právnom vákuu. Na základe podpísanej dohody sa môže predložiť kandidačná listina, ale na základe tej istej dohody sa nemôže otvoriť bankový účet a ak nemáte bankový účet, vaša volebná listina sa ocitne v šedej zóne,“ hovorí Matić.

Kandidačné listiny sa môžu odovzdať do 10. októbra a podľa najnovšieho rozhodnutia zapísať sa do osobitného voličského zoznamu je možné najneskôr 72 hodín pred začiatkom volieb.
Tretím problémom je podľa neho predstavovanie volebných listín v médiách. „Mnohí príslušníci národnostných menšín boli informovaní o istých podujatiach iba ak sa tam nachádzali určité osoby z listín, kým kandidátov z konkurentských listín zámerne zamietali. To je neetické správanie, takisto ako je aj kandidovanie novinárov do národnostných rád rušenie etického kódexu. Žiadny zákon nezakazuje, aby sa novinári alebo redaktori nachádzali na volebných listinách, ale to predsa nie je etické. Máme aj ďalší problém, o ktorom sa málo hovorí a ktorý sa vzťahuje na vplyv národnostných rád na voľbu zodpovedných redaktorov, zamestnávanie určitých  novinárov a pod. Takým správaním národnostných rád sa vytvára „vzťah záväzku“, čo zle vplýva na nezávislé novinárstvo a objektívne informovanie.“

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs