Filozofická fakulta šesťdesiatročná

1.dec 2014

Filozofická fakulta šesťdesiatročná

DSC_1550Slávnostnou akadémiou, ktorú svojou prítomnosťou poctili početní hostia, sa dnes začali oslavy jubilea Filozofickej fakulty v Novom Sade – 60 rokov založenia a úspešnej práce.

„Na začiatku svojho pôsobenia na fakulte bolo iba šesť oddelení a dnes sa môžeme pochváliť, že máme 17 oddelení a až 45 študijných programov,“ zdôraznila dekanka Filozofickej fakulty prof. Dr. Ivana Živančevićová-Sekerušová.

Okrem Slávnostnej akadémie v rámci osláv budú organizované početné medzinárodné konferencie a do programu sa zapojilo aj Oddelenie slovakistiky, ktoré v stredu 3. decembra usporiada prezentáciu pamätnice 50 rokov vysokoškolskej slovakistiky v Novom Sade.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs