Matičný večierok v Petrovci: K jubileu predsedníčky Matice

3.dec 2014

Matičný večierok v Petrovci: K jubileu predsedníčky Matice

Rozhovor bývalých rozhlasových kolegov s priamym prenosom – V. Dorčová-Babiaková, K. Melegová-Melichová a M. Babiak (foto: J. Čiep)

Rozhovor bývalých rozhlasových kolegov s priamym prenosom – V. Dorčová-Babiaková, K. Melegová-Melichová a M. Babiak (foto: J. Čiep)

Petrovskí matičiari si príležitostným večierkom uctili životné jubileum predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej, ale aj celej Matice slovenskej v Srbsku, Kataríny Melegovej-Melichovej. Literárne a hudobné podujatie v Dome MSS Ľudovíta Mišíka domáci matičiari prichystali v utorok 2. decembra a ním aj verejne zaznamenali prednedávnom oslávenú šesťdesiatku matičnej predsedníčky.

Vedenie MOMS Petrovec v spolupráci s matičným ústredím animovali širší kruh spolupracovníkov, takže program bol príliš navrstvený a pestrý. Množstvo prítomných na večierku privítala Anna Hansmanová, po čom Mária Andrášiková v krátkych črtách sprítomnila životnú a pracovnú dráhu matičnej jubilantke.

V príhovore sa zohľadnili všetky aspekty bohatej činnosti a práce tejto neúnavnej matičiarky, ale i novinárky, publicistky, prekladateľky, divadelníčky, scenáristky, textárky, rozhlasovej a printovej redaktorky a manažérky, alebo stručne povedané kultúrnej aktivistky.

Trochu viac o tej divadelnej dráhe a dosahoch na doskách, ktoré svet znamenajú Katarínu Melegovú-Melichovú verejne spovedal herec a novinár Miroslav Babiak. O práci novinárskej a vôbec kultúrnej sa v tvare verejného interview Katarínu spytovala jej dlhoročná spolupracovníčka v petrovskom rozhlase Viera Dorčová-Babiaková.

Štefánikova sieň pre tento večierok bola primalá. Tí, ktorí sa trošku omeškali, program sledovali z ďalších dvoch miestností. (foto: J. Čiep)

Štefánikova sieň pre tento večierok bola primalá. Tí, ktorí sa trošku omeškali, program sledovali z ďalších dvoch miestností. (foto: J. Čiep)

Z jubilantkinho literárneho odkazu na večierku ako kúsok z rodinných spomienok a básní predniesli Hana Tanciková a Rastislav Labáth. Úryvok z publicistického opusu Kataríny Melegovej-Melichovej neskoršie prečítala Anna Hansmanová. Záverom príležitostný text Viery Benkovej prečítala Mária Lavircová.

Tento poldruhahodinový program bol popretkávaný trefným výberom hudobných čísel s nanajvýš kvalitnými prednesmi v podaní hudobníka Samuela Kováča, Anny Zorňanovej, Slovenky Benkovej-Martinkovej, Anny Struhárovej, Jarmily Kolárovej a Komorného zboru Musica viva.

V mene MOMS Petrovec podpredseda Jaroslav Čiep načal neformálnejšiu časť večierka – gratulácie. Potom ešte viac ako polhodinu sa s gratuláciami a príhovormi striedali početné matičné delegácie z viacerých prostredí, zástupcovia spolkov, inštitúcií, cirkvi, lokálnej samosprávy, ale i jednotlivci. Matičnej predsedníčke stisnutím ruky a bozkom priali lepšieho zdravia, ešte veľa pracovného elánu, ako aj rodinného pohodlia, za čo sa im ona na záver úprimne zavďačila.

Jaroslav Čiep 

 

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs