Pamätnica Oddelenia slovakistiky

3.dec 2014

Pamätnica Oddelenia slovakistiky

Vedúca Oddelenia slovakistiky Jarmila Hodoličová a dekanka Filozofickej fakulty Ivana Živančevićová-Sekerušová

Vedúca Oddelenia slovakistiky Jarmila Hodoličová a dekanka Filozofickej fakulty Ivana Živančevićová-Sekerušová

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade dnes prezentovalo pamätnicu 50 rokov vysokoškolskej slovakistiky v Novom Sade (1961– 2011).

Ako poznamenala vedúca oddelenia prof. Dr. Jarmila Hodoličová, jubileum oslávili ešte v roku 2011, a to ich podnietilo, aby vydali aj knihu, ako svedectvo o 50-ročnom pôsobení. „Nestačí iba pripomenúť si také jubileum, ale treba mať aj na papieri. Počas jedného roka sme pracovali na tom, aby pamätnica aj vyšla. Napísali ju súčasní a bývalí profesori a spomienkovými prácami prispeli aj bývalí študenti,“ povedala.

Kniha pozostáva zo štyroch častí. Na začiatok knihy zoradili údaje z minulosti slovakistiky. Ďalej nasledujú životopisy profesorov a lektorov, zoznam študentov, ktorí absolvovali štúdium slovenského jazyka a literatúry, spomienkové práce profesorov a študentov, ako aj práce bývalých študentov – terajších spisovateľov a na záver knihy zoradili fotogalériu.

Knihu vydala Slovakistická vojvodinská spoločnosť a za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničíÚstavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs