V zimných mesiacoch čistíme kôru stromov

5.dec 2014

V zimných mesiacoch čistíme kôru stromov

Foto: www.farm9.static.flickr.com

Foto: www.farm9.static.flickr.com

V hrubej kôre starých stromov, ktorá sa postupne odlupuje, prezimujú mnohé škodce, ich vajíčka alebo larvy. Čistenie kmeňov a hrubých konárov od suchej kôry bolo dakedy dobrým zvykom. Bol to účinný mechanický boj proti mnohým prezimujúcim škodcom, po ktorom väčšinou nasledovalo bielenie vápnom, ktoré okrem dezinfekcie zabezpečovalo aj ochranu proti mrazom.

Najmä v starších záhradách je nutné počas zimy vykonať prakticky pri všetkých ovocných drevinách očistu kmeňov. Na ich povrchu pribúda odumretá kôra, tzv. borka, ktorá praská a oddeľuje sa od kmeňa.

A práve tieto pukliny sa stávajú najlepším úkrytom pre rôznych škodcov, ktorí tu môžu naklásť vajíčka aj v niekoľkotisícovom počte na jednom strome. Povrch borky sa zase stáva živnou pôdou pre rôzne machy a lišajníky, v ktorých taktiež môže sídliť celý rad parazitov. Preto treba starú kôru odstrániť a ošetriť kmeň vhodným roztokom, väčšinou insekticídom alebo fungicídom proti zistenému škodcovi či hubovej chorobe.

Na čistenie kôry používame väčšinou drôtenú kefu alebo škrabku. Pri tejto práci musíme byť opatrní, aby sme nepoškodili zdravú kôru. Ak nájdeme práchnivejúce drevo, musíme ho celé vyškrabať alebo vyrezať a ranu vydezinfikovať.

Vhodný je napríklad stromový balzam, ktorý slúži súčasne ako dezinfekcia i na ošetrenie rezných rán. Aj keď zima a mráz môžu značné množstvo škodcov zničiť, predsa len pod strom rozprestrime plachtu, do ktorej budú oškrabky aj so škodcami padať. Odstránime ich spálením, nikdy ich nedávame do kompostu.

Foto: www.casprezeny.azet.sk

Foto: www.casprezeny.azet.sk

Očistený kmeň čo najskôr ošetríme vhodným náterom. Ako sme už spomenuli, k tradičným prípravkom patrí vápenné mlieko. Biela farba chráni strom proti priamym slnečným lúčom a následne aj proti ďalšiemu popraskaniu kôry spôsobenému prudkými výkyvmi teplôt medzi dňom a nocou.

Vápenným mliekom treba bieliť najmä kmene broskýň, čerešní, niektorých slivkovín, ale aj mladších jabloní, hrušiek a orechov kráľovských. Na väčších stromoch môžeme bieliť aj kostrové konáre do výšky jedného metra. Vápenné mlieko si pripravíme tak, že do 10 litrov vody zamiešame kilogram nehaseného vápna. Stromy je lepšie natrieť dvomi vrstvami, kostrové konáre možno postriekať celé.

Ľubica Sýkorová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs