Nové podujatie v Kysáči

1.dec 2014

Nové podujatie v Kysáči

Vystavovatelia ručných prác na novom kysáčskom podujatí

Vystavovatelia ručných prác na novom kysáčskom podujatí

Zberateľská odbočka Kultúrno-umeleckého spolku Vladimíra Mičátka v Kysáči po prvýkrát organizuje podujatie Čaro Vianoc. Otvorenie bolo v prvú adventnú nedeľu 30. novembra v priestoroch Slovenského národného domu. V jednom priestore je výstava vianočných servítok, pozdravov, ozdôb, hračiek a poštových známok s vianočnými a novoročnými motívmi.

Predajné exponáty stredobodom pozornosti návštevníkov

Predajné exponáty stredobodom pozornosti návštevníkov

V druhej časti je predajná výstava, kde si Kysáčania môžu kúpiť darčeky primerané vianočným a novoročným sviatkom. Sú to predmety vyrobené servítkovou technikou, zo šúpolia, tkané a háčkované veci, medovníkové chalúpky, ikebany, ježkovia s vianočnou pšenicou, pohľadnice a ešte mnohé iné veci. Podujatie potrvá do 13. decembra. Výstavu možno navštíviť každý deň od 16. do 20. hodiny. Prísť možno bez záväzku na kúpu, iba poobzerať vystavované, lebo vianočné veci sú vždy pekné.

Elena Šranková

 

 

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs