V Hložanoch znelo krásne slovenské slovo

4.apr 2018

V Hložanoch znelo krásne slovenské slovo

Privítanie

Na Regionálnej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčke a Srieme sa včera v Hložanoch predstavilo osem dám. Medzi nimi aj dve debutantky a tak v kaviarni Pod lipami odznelo päť básní a tri prózy. Na svoje si prišli početné milovníčky krásnej slovenčiny z Hložian a iných osád.

Prítomných privítala predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien a Spolku žien Slovenka v Hložanoch Viera Miškovicová. Okrem iného povedala: „S ľútosťou musím konštatovať, že recitátoriek je stále menej, zvlášť tých mladších, a že by sme mali na tom pracovať, zvlášť v spolkoch, ale aj mimo nich, keďže sme

Porota

do súťaže zaradili aj recitátorky, ktoré nie sú členky spolkov.“

Moderátorka príjemného večierka Jasmina Činčuráková-Galambošová predstavila odbornú porotu: predsedníčku Milinu Florianovú, rozhlasovú redaktorku na dôchodku, a členky – profesorky slovenského jazyka a literatúry Milušku Anušiakovú-Majerovú a Annamáriu Boldockú-Grbićovú.

Chýbali mladšie

Slová Miškovicovej mali potvrdenie už na začiatku programu. Absentovali totiž recitátorky vo veku 16 – 25 rokov. V skupine nad 25 rokov básne prezentovali: Viera Bažaľová z Lugu, Anna Hrnčiarová z Lalite, Katarína Arňašová z Báčskeho Petrovca a Kulpínčanky Nataša Zimanová a Anna Horvátová. Obidve sa do súťaže zapojili prvý raz.

V skupine súťažiacich vo veku 16 až 25 rokov odzneli prednesy prózy v podaní Martiny Bartošovej z Petrovca a Danice Vŕbovej z Hajdušice. Len jedna predstaviteľka staršia než 25 rokov hovorila prózu – Miriam Murtinová z Hložian.

Ocenenia

Spoločná fotka účastníčok regionálnej súťaže

Odborná porota rozhodla, že do finále tradičnej súťaže postupujú: Anna Hrnčiarová z Lalite (v skupine poézia, účastníčky nad 25 rokov), Martina Bartošová (próza, účastníčky do 25 rokov), Miriam Murtinová (próza, účastníčky nad 25 rokov). Do finále ide aj Danica Vŕbová (próza, účastníčky do 25 rokov). Vystúpila v Hložanoch, lebo v tejto skupine regionálnej súťaže Banát nemal iné predstaviteľky.

Odôvodňujúc rozhodnutie poroty jej predsedníčka Florianová povedala, že s ohľadom na predchádzajúci ročník súťaže úroveň prednesov sa navýšila. Zároveň upozornila: „Uvedomte si, že veršom nekončí myšlienka… strofy sa nemôžu opakovať rovnako melodicky… Treba dávať pozor na to, kde sú dĺžky, kde sú dvojhlásky. Netreba sa báť – my mäkčíme, my povieme ľ…“

Kvitovala, že účastníčky, ktoré recitovali vlastné verše si samy zavreli dvere postupu do finálového kola.

Diplomy a kniha

Úprimné potlesky

Kým porota analyzovala výkony súťažiacich, obecenstvo si vypočulo prednes básní mimo konkurencie v podaní Zuzany Dudkovej z Hložian a Petrovčanky Kataríny Arňašovej. Po vyhlásení výsledkov Viera Miškovicová všetkým účastíčkam regionálnej súťaže udelila pamätné diplomy za recitátorský prínos a knihu Činnosť spolku žien v Hložanoch 2005 – 2015. Večierok sa skončil rozhovorom pri občerstvení.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs