V KOVAČICI: Usporiadali 20. matičný ples venovaný Pavlom a Máriám

10.feb 2019

V KOVAČICI: Usporiadali 20. matičný ples venovaný Pavlom a Máriám

Kovačickí matičiari v druhú februárovú sobotu usporiadali tradičné podujatie Pavlovsko-hromničnú zábavu, ktorá si do svojích dejín zapísala už v poradí jubilejný 20. ročník.

Oficiálnemu otvoreniu podujatia predchádzali gratulácie k narodeninám. Na snímke je jubilantka, čerstvá sedemdesiatnička, Mária Kováčová a kovačický farár Martin Bajza

Miestny odbor Matice slovenskej v Kovačici (založený 29. januára 1933 a obnovený 16. decembra 1990) už bezmála 50 rokov plní svoje poslanie na udržiavaní a rozvoji slovenskosti, pestovaní slovenského jazyka, kultúry a obyčajov v tomto juhobanátskom mestečku, v ktorom tunajší Slováci zotrvávajú už 217 rokov. Aj napriek tomu, že v poslednom období kovačickí matičiari zápasia s mnohými ťažkosťami v podobe miestnosti, zdroja financovania a pod., každoročne uskutočňujú rôzne podujatia, z ktorých sú najznámejšie preteky v kolkoch v Kovačici, ktoré sa konajú v rámci predslávnosťových dní Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, ako i tradičný matičný ples venovaný Pavlom a Máriám. Tohtoročnej v poradí 20. Pavlovsko-Hromničnej zábavy, ktorá sa konala včera v reštaurácii Červené víno, sa zúčastnilo zhruba 150 matičiarov, milovníkov zábavy a ľudovej a tradície nie len z Kovačice a jej okolia, ale aj z Vojlovice, Bieleho Blata, Starej Pazovy a zo Slovenska. Po úvodnom príhovore Pavla Baláža, dlhoročného horlivého matičiara, ktorý o.i. zagratuloval k životnej 70-tke Márie Kováčovej, predsedníčke kovačického MOMS, príležitostnou básňou sa k tejto chvíli prihovoril aj Martin Bajza, farár CZ Kovačica II.

Na tanečnom pódiu bolo veselo

Tanec a slovenské ľudové piesne

Piesne, ktoré hlavne všetci poznali, hrali: (zľava) Ján Sarény a Ján Kaprálik

Okrem chutnej večeri, dobrej zábavy so slovenskou ľudovou hudbou, o ktorú sa postaral padinský muzikant Vladimír Hudec, k pestrému a bohatému podujatiu prispela aj vzácna delegácia včelárov zo Slovenska v čele s Augustiánom Kostrianom, kde sa s niekoľkými slovenskými ľudovými piesňami predstavili Ján Sáreny (harmonika) a Ján Kaprálik (ozembuch). S tradičnými a pomali už zabudnutými piesňami návšetvníkov potešila aj sólistka Anna Šišková.

Tombola a odmeny pre účastníkov akcie

Organizátor pre všetkých účastníkov podujatia pripravili aj bohatú tombolu a rôzne súťaže. V párovom tanci najviac šťastia mal tanečný pár Mária KurajováZlatko Šimák, kým sa krásne darčeky dostali aj do rúk najsympatickejšej Márii Hriešikovej a najsympatickejšiemu Pavlovi Benkovi. Keďže je podujatie venované predovšetkým Máriám a Pavlom, kovačickí matičiari udelili príležitostné darčeky aj manželskému páru Šimonovcom z Kovačice.

Bohatá tombola sa dostala hádam za každý stôl účastníkov

MOMS v Kovačici vo svojej činnosti má už rozpoznateľné akcie aj s charitatívnou náplňou a tak nebolo inak ani na tohtoročnej zábave, kde účastníci dobrovoľne prispeli s prostriedkámi pre vyliečenie Anny Hlavatej (1997) , zdravotne postihnutej  Padinčanky.

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs