Zima s knihou v Kulpíne

12.feb 2019

Zima s knihou v Kulpíne

Literárny večierok včera podvečer usporiadali v rámci tradičného podujatia Slovenského vydavateľského centra v Petrovci Zima s knihou.

Organizátormi večierka boli: Spolok kulpínskych žien, MOMS v Kulpíne a Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo. Stretnutie bolo v miestnostiach kulpínskeho múzea, kde sídli Spolok kulpínskych žien.

Na domácej pôde účastníkov večierka Zima s knihou a návštevníkov podujatia v Kulpíne privítali predsedníčka SKŽ Katarína Zorňanová a predseda MOMS v Kulpíne Pavel Gaža. Večierkom prítomných viedla Katarína Pucovská, ktorá predstavila aj účastníkov Zimy s knihou: Vladimíra Valentíka, riaditeľa Slovenského vydavateľského centra v Petrovci, spisovateľku Vieru Benkovú a profesora Jána Kišgeciho spred Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo.

Vlaňajšiu knižnú produkciu SVC, ktorú tvorí až 30 kníh, predstavil Vladimír Valentík. Dôkladnejšie predstavil 4 knihy, ktoré vyšli v edícii Živý prúd. Potom aj ďalšie knihy pre deti a pre dospelých. O každej povedal tie základné informácie alebo aj niektoré zaujímavosti týkajúce sa niektorých kníh. Väčšina kníh z produkcie SVC vyšli, ako podotkol riaditeľ Valentík, vďaka podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Poukázal na dobrú spoluprácu zo Spolkom slovenských spisovateľov ako aj Združením spisovateľov Srbska.

Spisovateľka Viera Benková hovorila o svojej najnovšej tvorbe, zbierke básní Panónske haiku. O tom, čo ju k takej tvorbe inšpirovalo a ako sa neľahko tvoria haiku verše. Na ukážku spisovateľka prečítala niekoľko básní z tejto svojej zbierky.

Katarína Pucovská pri tejto príležitosti poukázala na to, že Viera Benková onedlho oslávi životnú osemdesiatku a popriala jej naďalej pevné zdravie a aby ju tvorivý duch neopúšťal.

V produkcii SVC vyšla aj zbierka básní Nebeský oheň / potulky s Hölderlinom, kulpínskeho rodáka Michala Ďugu. Jeho verše z najnovšej zbierky na večierku prečítala Viera Dorčová-Babiaková. Knižné dielo Daniela Pixiadesa, kysáčskeho rodáka, kulpínskeho učiteľa žijúceho v Kanade predstavila Katarína Pucovská. Verše Daniela Pixiadesa z najnovšej zbierky básní pre deti Sunčani putnici dojímavo a precítene predniesli súrodenci Iris a Zoran Mitićovci.

Záverom Katarína Pucovská prečítala úryvok z knihy memoárov Zápisky bez poriadku Daniela Pixiadesa, práve tie ktoré sa vzťahujú na roky jeho učiteľovania a života v Kulpíne, kde začal pôsobiť v roku 1952.

Po úradnej časti večierka nasledovalo družné posedenie pri knihách a pochúťkach, ktoré pripravili kulpínske ženy.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs