Novodobé priadky v Petrovci

12.feb 2019

Novodobé priadky v Petrovci

V Spolku petrovských žien sa pravidelne stretávajú v pondelok predvečerom. Tak je tomu aj v aktuálnom zimnom období. Pri týchto stretnutiach žien sa vždy niečo dohovára, plánuje, ale aj tvorí.

Petrovské ženy „nezaháľajú“, ako by sa tomu povedalo v miestnom prostredí.

V pondelok 28. januára 2019 privítali rovnako zmýšľajúce ženy zo Silbaša a z Pivnice a usporiadali spoločné pobavenie a pohostenie. Na týchto novodobých priadkach ženy sa bavili pri ručných prácach, krásnom slove a speve, ale sa občerstvili aj telesne.

Zo Spolku petrovských žien sme dostali pozvanie, kde nám oznamujú, že v pondelok 11. februára 2019 zorganizujú „priadky”. Petrovčanky si tento raz do hostiny pozvali spolky žien z Kysáča a zo Selenče.

Tie najprv odviedli do siene turistickej organizácie, kde si obzreli výstavu maliara Vladimíra Urbančeka. Na jeho obrazoch sú znázornené práce našich otcov a starých materí, ktoré v súčasnosti už zanikajú. Podobne sa aj spolkárky snažia zachovať spomienku na tradície a hrdosť nášho ľudu.

Predsedníčka petrovských žien Mária Gašparovská hosťkám rozpovedala aj o ich vlastnej národopisnej výstave s tematikou slovenskej ornamentiky, ktorú majú nainštalovanú od Slávností a povedala i to, že si pomenovanie priadky prepožičali z niekdajších zimných stretnutí a večerí užitočne strávených pri práci a zábave.

V súčasnosti ženy na večierku nepriadli, ale vyšívali, háčkovali a štrikovali.

K tomu si vypočuli aj časti zo zozbieraného materiálu Ľudmily Berediovej-Stupavskej o ženských spolkoch na Slovensku pred 150. rokmi a účinkovaní našich žien v nich a vôbec o ich aktivite v našich prostrediach.

Ide o úvodnú štúdiu ku knihe, ktorú chystá Asociácia slovenských spolkov žien k roku 2021, kedy je naplánovaná oslava storočnice tunajšieho slovenského ženského spolkárčenia.

Po chutnom stolovaní Selenčanky nastolili tému slovenských krojov. Rozprúdila sa aj živá diskusia ako ich zachovať, obnovovať a vôbec ako si ich obliekať v súčasnosti.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs