IN MEMORIAM: Vesna Chrťanová (30. 4. 1968 – 12. 2. 2019)

13.feb 2019

IN MEMORIAM: Vesna Chrťanová (30. 4. 1968 – 12. 2. 2019)

“Každý maliar  sa stal slávnym po smrti. To je najškaredejšie v tejto práci”-zvykla hovorievať kovačická umelkyňa Vesna Chrťanová. Na tieto jej slová si včera mnohí spomenuli. Ešte nedávno, táto milá, dobrosrdečná a usmievavá maliarka, plná tvorivej umeleckej energie, priložila svoje ruky k realizácii výtvarných táborov v Kovačici, Idvore a Crepaji. Jedna z jej posledných autorských výstav doma bola pred tromi rokmi v Galérii insitného umenia, kde sa neskoršie stala členkou veľkej rodiny insitných maliarov.

Vesna Chrťanová rod. Barnáková sa narodila 30. apríla 1968. Strednú školu ukončila v Kovačici a maľovaniu sa začala venovať od roku 1989. Po prvý krát vystavovala svoju tvorbu na kolektívnej výstave pred 28 rokmi. Prvé jej práce, v rámci kolektívnej výstavy, verejnosti v Kovačici sprístupnil Tomáš Hriešik – Máško. Zhruba 15 rokov tvorila pre súkromnú Galériu Babka. V poslednom období na svojich obrazoch maľovala tzv. Folk art a Folk bots.

“Aj keď vo Vesninej tvorbe z minulých rokov bolo vidno, že je ťažko dostať sa z bačkorov Martina Jonáša alebo kacabajke Zuzany Chalupovej, dnes niečo podobné cítiť tiež ale v inom zmysle”.-povedal Pavel Matúch, novinár, spisovateľ a publicista pri príležitosti slávnostného otvorenia jej prvej samostatnej výstavy v GIU. Okrem olejomalieb robila aj grafiky, omaľovala keramiku, drevené predmety. Ako jedna z prvých v Kovačici začala omaľovávať tekvice. Jej najčastejším motívom boli ženské postavy v pohybe.   Okrem Kovačice, samostatne vystavovala aj v Novom Sade a v Pančeve, kým jej tvorbu obdivovali v rámci kolektívnych výstav aj v mnohých väčších mestách v Srbsku a v zahraničí (Slovensko, SŠA, Rakúsko…).

Pohreb maliarky Vesny Chrťanovej sa uskutoční  zajtra 14. februára na kovačickom cintoríne.

Česť jej pamiatke!

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs