Inovatívne Startup stredisko v Starej Pazove

15.feb 2019

Inovatívne Startup stredisko v Starej Pazove

V Národnom dome futbalu v Starej Pazove usporiadali úvodnú konferenciu v rámci projektu Regionálne stredisko pre udržateľný rozvoj Sriema – prvá fáza: Stanovenie inovatívneho Startup strediska Stará Pazova.  

Cieľom otvorenia Inovatívneho Startup stredisko v Starej Pazove (v strede mesta) je priama podpora tímom, ktoré v súčasnom a modernom ovzduší budú vyvíjať svoje inovatívne idey, tiež patenty a prototypy, ktoré sa neskoršie budú používať v hospodárstve a priemyselnej výrobe.

Projekt realizujú Obec Stará Pazova, Kabinet ministra pre inovácie a technologický rozvoj a Regionálna rozvojová agentúra Srem. Po prezentácii projektu usporiadaná je i konštitutívna schôdza Medziobecnej pracovnej skupiny pre inovačnú činnosť v Srieme. Projekt financuje Vláda Republiky Srbsko, Kabinet ministra pre inovácie a technologický rozvoj.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs