Hložianski ekológovia sa činia

15.feb 2019

Hložianski ekológovia sa činia

Na výročnej schôdzi zhromaždenia Združenia ekológov Ekos Hložany dnes večer kvitovali vlaňajšiu úspešnú činnosť a vytýčili si úlohy na bežný rok.

Hložianski prváci zložili ekologický sľub

Prítomných privítala predsedníčka Ekos Viera Turčanová. Po zvolení pracovného predsedníctva niekoľko básní zarecitovali žiaci 4. triedy ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina. Potom prváci zložili ekologický sľub a predsedníčka Ekosu im udelila členské lístky.

V rámci pracovnej časti schôdze predsedníčka Turčanová podala správu o činnosti roku 2018. Taktiež predostrela aj plán práce na rok 2019. Návrh na finančný plán na tento rok podala Zuzana Žemberyová.

Predsedníčka dozornej rady Anna Hrubíková konštatovala, že vlaňajšia činnosť bola úspešná. Keďže na schôdzu neprišiel účtovník Juraj Takáč, finančná správa za rok 2018 chýbala. Všetky správy a plány, ktoré odzneli prítomní schválili jednohlasne, bez diskusie.

Štvrtáci spríjemnili večierok peknými básničkami

Len keby ich bolo viac

Hložianski ekológovia sa opäť po celý rok mali k činu. Nie je ich veľa, ale ich prácu vidno takmer na každom kroku. Vysadili na stovky sadeníc stromkov a množstvo zelene. Postarali sa o zber toxického odpadu, usporiadali celý rad prednášok. Pripomenuli si všetky významné dátumy, ktoré vo svojich kalendároch majú ekológovia na celom svete či v Európe: Deň ochrany ozónovej vrstvy Zeme, Deň Dunaja, Deň lesov…

Ekosovci mienia aj v tomto roku šliapať zachodenými chodníkmi. Chcú zrealizovať všetky podujatia, ktoré úspešne zvládli aj vlani, zapájať sa aktívne do oslavy Dňa Hložian, a spolupracovať s inými miestnymi spolkami a združeniami, napríklad pri organizácii Festivalu kvetín, Dňa zeleniny a podobne.

Predsedníčka ZE Ekos najmladším udelila členské preukazy

Na tohtoročnú činnosť potrebujú 510 000 dinárov. Rátajú s podporou obce Báčsky Petrovec ako aj s prostriedkami z pokrajinského a republikového rozpočtu, tiež od Miestneho spoločenstva Hložany a sponzorov. Členské na rok 2019 zostalo nezmenené: dospelí zaplatia 300 dinárov, deti a mládež do 18 rokov iba 100 din.

Záverom schôdze sa veľmi pochvalne o činnosti Združenia ekológov Ekos zmienili: predseda Rady MS Hložany Pavel Žembery, predstavitelia penzistov Ján Haška a Ondrej Pavčok, Spolku žien Viera Miškovicová, riaditeľka ZŠ JMD Katarína Zimová a Ondrej Stupavský starší. Konštatovali, že by bolo dobre, keby ekológov bolo viac.

Schôdze sa nezúčastnil azda najaktívnejší člen Ekosu Ondrej Stupavský Endy, ktorému viacerí rečníci popriali úspešné uzdravenie.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs