Dopestovali kvalitné vína

17.feb 2019

Dopestovali kvalitné vína

Už 32 rokov v deň najbližší sv. Valentínu, resp. sv. Trifunovi, ochrancovi vinohradov, Aradáčski vinohradníci vyhlásením najlepších vín a vinohradov a vinárskym bálom kvitujú ročnú prácu. Toho roku oslavovali v sobotu 16. februára.

Nazdravie

Minulý rok pre vinohradníkov nebol veľmi prajný. Na vinič najprv negatívne vplýval mráz, ktorý už na štarte nového výrobného roku zredukoval úrodu. Neskoršie aj časté dažde vplývali na celkový zdravotný stav vinohradov, čo si vyžiadalo častejšie postrekovanie. Sčasti aj to bol dôvod, že sa o titul najlepšieho uchádzalo menej vín než je to obvyklé, čiže 22 bielych a 15 červených a 4 rose vína.

Na degustáciách, ktoré zorganizovali počas dvoch minulých víkendov komisia, ktorú tvorili sami vinohradníci, zvolila tie najlepšie vína. V konkurencii bielych vín prvé dve miesta získali vína z pivnice Jána Hrubíka taliansky a rajnsky rizling, pokým tretiu cenu získal Miroslav Števko za víno chardonnay. V konkurencii červených vín

Tohtoroční víťazi (zľava) Pavel Viliačik ml., Pavel Labát ml., predseda spolku vinohradníkov, Ján Hrubík, Igor Hučok, Juraj Čeman, (dozorca cirkevného zboru) a Milan Števko

tiež vyhralo víno Jána Hrubíka – kombinácia odrôd merlo a cabernet, druhé miesto obsadila frankovka vyrobená z hrozna z cirkevnej záhrady a tretiu cenu získal znovu Ján Hrubík s vínom merlo. Najlepšie rose víno vlani vyrobil Igor Hučok. Vcelku degustátori konštatovali, že aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam vína ponúknuté na ocenenie boli kvalitné a bodmi, ktoré dostali všetky, sa dostali buď do zlatého, strieborného alebo bronzového pásma.

Predpokladom kvalitného hrozna a vína je pravdaže aj kvalitne ošetrovaný vinohrad. Majúc to na zreteli Aradáčania každoročne vyhlasujú najlepší vinohrad a tým podnecujú vinohradníkov, aby svojmu vinohradu venovali náležitú pozornosť. Komisia, ktorá obišla

Oberačka vo vinohrade Pavla Viliačika, ktorý bol vyhlásený za najupravenejší

všetky vinohrady ocenila, že najlepší vinohrad v roku 2018 mal Pavel Viliačik. Pochválili aj vinohrady Ivana Plevu a Miroslava Števka.

Nuž a vrchol ročnej práce vo vinohrade je vinársky bál, ktorý aradáčski vinohradníci toho roku organizovali už 32. krát. Tak ako to tradícia nakladá okrem iných nápojov ponúknuté boli výlučne víťazné vína. Po prívete predsedu spolku Pavla Labáta ml. všetci spolu piesňou Vinohrady, vinohrady vzdali hold vinohradom a vínu. O dobrú náladu sa postarala skupina Dúha. Nechýbala pravdaže ani bohatá večera a potom aj tombola, v ktorej hlavnou odmenou bol televízny prijímač.

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs