V KOVAČICKEJ KNIŽNICI: Premiérovali Spomienky z detstva

10.júl 2017

V KOVAČICKEJ KNIŽNICI: Premiérovali Spomienky z detstva

Momentka z premiéry. Na snímke zľava: K. Stanová, E. Pavićevićová, A. Dudášová a Z. Čížiková

Uplynulá sobota v Kovačici bola pre mnohých milovníkov literárneho umenia nekaždodennou sviatočnou príležitosťou. V miestnosti Obecnej knižnice sa uskutočnila premiéra zbierky rozprávok Spomienky z detstva autorky Evy Pavićevićovej, ktorá svojmu rodnému mestu a spoluobčanom venovala túto svoju memoárovú zbierku spomienok z minulosti.

Slávnostnej premiéry knihy sa po príležitostnom príhovore Slobodana Stevanovského, úradujúceho riaditeľa Obecnej knižnice, zúčastnila aj Zuzana Čížiková, redaktorka tejto knihy, ktorá medziiným pochválila autorkinu spisovateľskú snahu a zaželala jej v budúcnosti ešte mnoho knižných vydaní.

Zbierka rozprávok Spomienky z detstva

Prihovorila aj prof. Katarína Stanová, recenzentka, kým o význame tohto literárneho diela hovorila  prof. Anna Dudášová, lektorka.

„Autorka vo svojej zbierke rozprávok podala fakty bez toho, aby použila štylistické prvky“- zdôraznila medziiným Dudášová v príhovore. Na záver podujatia sa slova ujala aj samá autorka, ktorá sa všetkým milovníkom písaného slova ako i predstaviteľom obecnej knižnice poďakovala za účasť a svojou prítomnosťou zveličili túto literárnu slávnosť. V kultúrno-umeleckom programe účinkoval zmiešaný spevácky zbor pod vedením Alžbety Hriešikovej, ktorý pôsobí pri Obecnom združení penzistov a mladučký Luka Stojković predniesol jednu slovenskú ľudovú pieseň.

V záverečnej časti premiéry sa príležitostnými slovami prihovorili aj Ján Koreň, predseda Obecnej organizácie penzistov a Pavel Baláž, matičiar a člen Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs