V Kulpíne Srbsko-slovenské básnické kolo

1.jún 2018

V Kulpíne Srbsko-slovenské básnické kolo

Nový prejav spolupráce spisovateľov zo Slovenska a zo Srbska privítali sme včera 31. mája na terase kulpínskeho kaštieľa. Podujatie má názov Srbsko-slovenské básnické kolo a usporiadateľom je Slovenský kultúrny klub, ktorého predsedom je Vladimír Valentík.

Vystúpil aj kulpínsky básnik Michal Ďuga

Spoluorganizátormi tohto úspešného literárno-hudobného večierka sú Spolok slovenských spisovateľov z Bratislavy a Združenie spisovateľov Srbska z Belehradu. Prvý ročník tejto novej medzinárodnej akcie podporili MOMS Kulpín, Spolok kulpínskych žien, Múzeum Vojvodiny a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Ako v príhovore zdôraznil i Vladimír Valentík, tento večierok sa neudial náhodou práve v Kulpíne a nie náhodou v areáli tamojšieho kaštieľa. Lebo podľa záznamov v tomto niekdajšom sídle veľkostatkárov Stratimirovićovcov, neskôr Dunđerskovcov, umenie a básnické slovo bolo vždy vítané. Veď týmito schodmi, týmito chodníčkami kedysi chodievali a pritom i básnili Janko Kráľ, Laza Kostić…

Večierok hudbou spestrila Marína Cerovská

Na včerajšom romantickom posedení svoje básne v origináli predniesli: Radomir Andrić, Miroslav Bielik, Jeremija Lazarević, Miroslav Demák, Radovan Vlahović, Ladislav Čáni, Miodrag Jakšić a Michal Ďuga. Ich básne v preklade do slovenčiny, respektíve do srbčiny predniesli Tatiana Mitićová, ktorá večierok i moderovala, a Nina Simićová. Hudobnými číslami program obohatila virtuózka na husliach Marína Cerovská.

V príhovoroch auditórium oslovili Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, Radomir Andrić, predseda Združenia spisovateľov Srbska, a Nebojša Kuzmanović, zástupca pokrajinského tajomníka pre kultúru a verejné informovanie. Na večierku hostitelia privítali aj Milinku Chrťanovú, asistentku pre národnostné menšiny v rezortnom pokrajinskom sekretariáte.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs