Zvíťazilo kovačické predstavenie Dr.

13.nov 2017

Zvíťazilo kovačické predstavenie Dr.

Vyhlásením víťazov a domácim predstavením včera v Kysáči zatvorili 14. festival Zuzany Kardelisovej.

Najúspešnejšie predstavenie Dr.

Cenu za najlepšie predstavenie na festivale Zuzany Kardelisovej, ktoré bude predstavovať slovenskú divadelnú tvorbu v Srbsku na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, na Slovensku, odborná porota udelila hre Branislava Nušića Dr. v podaní členov Divadla VHV scény pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici.

Cenu Zuzany Kardelisovej za najlepšie stvárnenie ženskej postavy na festivale odborná porota udelila Andrei Karasovej za stvárnenie postavy Márie Cvijićovej v predstavení Dr.

Cenu za prácu ženskej postavy pri realizácii predstavenia udelili Aničke Balážovej za réžiu hry Diabol v raji manželskom.

Osobitnú cenu KC Kysáč získal Peter Pavlík

Osobitné ceny Kultúrneho centra Kysáč udelili: Petrovi Pavlíkovi za herecký výkon v predstaveniach Mr. TaylorBubáci, Draganovi Karlečíkovi za dramatický text Nový Protheus a Jánovi Privizerovi za zveľadenie činnosti Ochotníckeho divadla KC Kysáč.

V súťažnej časti festivalu diváci videli štyri predstavenia, ktoré hodnotila odborná porota v zložení Milinka Chrťanová (predsedníčka), Miluška Grňová a Jasmina Pavlovová.

Súťažili štyri predstavenia

Po otvorení festivalu v piatok sa predstavili herci Slovenského divadla VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Predviedli hru Ferka Urbánka Diabol v raji manželskom v réžii Aničky Balážovej.

Z predstavenia Nový Protheus

V sobotu súťažili dve predstavenia. Hosťujúci divadelníci z Divadla Dominus, Močenok, Slovenská republika, ináč víťazi Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Mesta nad Váhom, predviedli dve vtipné jednoaktovky Mr. Taylor/Bubáci autorov Augusta Monterrosa a Josefa Pehra. Dramaturgiu a úpravu urobil Juraj Fotul a réžiu mal na starosti Peter Weinciller a.h.

Domáca komédia Zmizni od svojej ženy

Potom javisko patrilo Kolektívu kreatívnych amatérov Kokram z Kovačice, ktorí zahrali hru Dragana Karlečíka Nový Protheus v réžii Svetlany Gaškovej. Preklad urobil kolektív.

V nedeľu súťažilo Divadlo VHV scény pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici s hrou Branislava Nušića Dr. v réžii Danky Tomanovej.

Po udelení cien sa prvýkrát pred domácim obecenstvom, ktoré sa ani nevmestilo do veľkej siene KC, predstavilo Ochotnícke divadlo KC Kysáč z hrou C. Raia Zmizni od svojej ženy v réžii Jána Privizera.

Festival organizovala Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč. Vyfinancovala ho Správa pre kultúru Mesta Nový Sad. Finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs