Udelili štipendiá študentom

13.nov 2017

Udelili štipendiá študentom

Podpisovanie zmlúv

Dnes v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny študenti podpísali zmluvy o udelení štipendií.

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová privítala študentov. Povedala, že má nádej, že tieto prostriedky pomôžu študentom aj ich rodičom, budú ich motivovať a že im skvalitnia štúdium.

Študenti budú dostávať štipendium vo výške 5-tisíc dinárov mesačne

Predseda výboru pre vzdelávanie Ján Brna zdôraznil, že boli uprednostnení tí študenti, ktorí si zvolili štúdiá dôležité pre Slovákov žijúcich v Srbsku. V súvise s tým koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová konštatovala, že sa podarilo podporiť všetky odbory, ktoré boli vytýčené v rámci súbehu, ktorý Národnostná rada schválila ešte na začiatku tohto mandátu.

Výška štipendia je 5-tisíc dinárov mesačne, v trvaní 10 mesiacov. Nositeľmi štipendia NRSNM sú títo študenti: Michaela Tarnociová, študentka matematiky z Pivnice, Marína Cicková, študentka práva z Kovačice, Anna Berediová, študentka žurnalistiky zo Selenče, Milota Kulíková, študentka chémie z Kysáča, Martin Hložan, študent fyziky z Bačskej Palanky, Hana Kukučková, študentka chémie z Hložian, Lýdia Speváková, študentka matematiky z Báčskeho Petrovca, Iveta Makanová zo Silbaša a Daniela Vujovićová z Báčskeho Petrovca, študentky slovenského jazyka a literatúry.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs