V PAZOVSKEJ KNIŽNICI: Zima s knihou

26.feb 2019

V PAZOVSKEJ KNIŽNICI: Zima s knihou

Včera večer v staropazovskej Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića sa konalo ďalšie tradičné podujatie Zima s knihou.

V mene knižnice sa najprv prihovorila Dragana Milašová, riaditeľka, ktorá privítala účastníkov programu: spisovateľov zo Slovenska Miroslava Demáka, Miroslava Bielika, ktorý je i predsedom Spolku slovenských spisovateľov a Jána Tazberíka. Tiež spisovateľa a čestného predsedu Združeia spisovateľov Srbska Radomira Andrića a riaditeľa Slovenského vydavateľského centra Vladimíra Valentíka.

V úvodnej časti prítomným návštevníkom literárneho večierka v Starej Pazove aktuálnu knižnú produkciu vydavateľstva predstavil V. Valentík.

Ako aj v uplynulých rokoch i tentoraz najnovšie knižné vydania venoval do knižnice, v ktorej je už na poličkách vďaka tejto peknej spolupráci vyše 220 titulov.

Program moderoval Martin Prebudila a okrem predstavovania najnovších diel aktérov večierka, odovzdávania knižných výtlačkov, niesol sa aj v znamení srbsko-slovenskej literárnej spolupráce. Úryvky z diel okrem samotných spisovateľov na ukážku prečítala i Nina Simićová. Pondelkový večierok v knižnici spestril chór a orchester Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pod vedením učiteľky hudby Ljiljany Popovej.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs