V Petrovci stredná škola pretrváva 98 rokov

7.okt 2017

V Petrovci stredná škola pretrváva 98 rokov

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci včera oslávilo 98 rokov pôsobenia. Zároveň aj 20 rokov žiackeho domova.

Súčasné gymnázium nesie meno slovenského národovca Jána Kollára, ale vzniklo roku 1919 ako Slovenské reálne gymnázium. V tomto takmer storočnom časovom rozpätí škola menila formu a tvar školenia žiakov. To, čo však ako konštanta zostalo dodnes je, že úspešne vyprevádza na štúdiá v krajine a do sveta predovšetkým Slovákov. Tí sa aj po rokoch s úctou prinavracajú a priznávajú k tejto škole.

Gymnaziálne narodeniny

Včera si žiaci a profesori petrovského gymnázia so žiackym domovom oslavne pripomenuli ďalšie „narodeniny“ tohto nášho jedinečného gymnázia. V rámci oslavy Dňa školy žiaci predpoludním súťažili vo viacerých športoch.

Večer si v rámci príležitostného programu v sieni Slovenského vojvodinského divadla sprítomnili 98 rokov pôsobenia školy. Dôkladnejšie si však posvietili na žiacky domov. Tento útulok pre cezpoľných žiakov pôsobí už plných 20 rokov.

Riaditeľka GJK Anna Medveďová na príležitostnej akadémii privítala hostí, bývalých kolegov a ostatných prítomných. Svoje priania škole na javisku cestou príhovorov odovzdali predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka. Predsedníčka Anna Tomanová-Makanová v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny tiež zablahoželala kolektívu gymnázia a vyhlásila aj najúspešnejších žiakov na škole, ktorí získali ročné štipendiá v tvare bezplatného ubytovania v internáte. Ubytovanie piatich žiakov finančne zabezpečuje NRSNM. Tohto roku sú to: Emília Jana Pálešová z Erdevíka, Viktória Fačarová zo Selenče, Iveta Medveďová z Kysáča, Branilav PopNataša Trunečková zo Starej Pazovy.

Profesorky Anna Margaréta ValentováNataša Struhárová prečítali ďalšie telegramy, ktoré prišli na adresu gymnázia.

20 rokov žiackeho domova

O tom ako sa zrodila idea vystavať budovu súčasného internátu v Petrovci hovoril prvý predseda MSS Michal Spevák. Bol to svojrázny úvod k časti, v ktorej obrazom a slovom predstavili súčasnosť žiackeho domova a zároveň to bol i krst najnovšej publikácie o internáte. Česť pripadla jeho doterajšiemu správcovi Ondrejovi Korošovi a vnučke zakladateľa gymnázia Júliusa Kubániho Oľge Fejdiovej. Pri tejto príležitosti sa kolektív školy rozlúčil i s profesorom a doterajším správcom internátu Ondrejom Korošom. Koroš v krátkosti zmapoval prejdenú cestu a zážitky zo spravovania kolektívom a generáciami žiakov, ktoré bývali v internáte.

K spestreniu programu svojimi hudobnými talentami prispeli aj speváčky Anita Rybárová, Anna Berédiová, Michaela Tárnociová za sprievodu harmonikového maestra Ondreja Maglovského. Tiež aj tanečná skupina internátčaniek.

Za scenár a réžiu programu sa podpísala Katarína Melegová-Melichová a za strih premietaného dokumentárneho filmu o internáte Oľa Tordajiová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs