V prvý deň osláv v Kulpíne

29.júl 2018

V prvý deň osláv v Kulpíne

Podobne ako rad minulých rokov v Kulpíne včera usporiadali podujatia trojitých osláv: Predslávnosťových dní v Kulpíne, Dňa Kulpína a Svadby voľakedy a dnes. Každý z početných návštevníkov si mohol vybrať niečo pre seba z bohatstva kultúrnych a športových podujatí. To, čo okrem úspešnej realizácie početných akcií organizátorov tešilo, bolo aj prajné počasie bez dažďa.

Včera ráno na kanáli D-T-D vedľa rybárskej chatky Združenia športových rybárov Smuđ Kulpín v športovom rybolove súťažili pionieri z Báčskeho Petrovca, Maglića a Kulpína. Prvé miesto v skupiovej súťaži obsadili Petrovčania.

Kultúrne podujatia

Popoludní nasledoval rad kultúrnych podujatí v komplexe múzea. Návštevníci sa kochali v ponuke stánkov, ktoré pripravili spolky žien. Ústredným podujatím Svadby voľakedy a dnes bol program v rámci ktorého prezentovali tradičné svadobné odevy z viacerých slovenských prostredí. Spolkárky sa tiež predstavili aj skupinovými spevmi. Nevystala ani tradičná predajná tortiáda hostiteľského Spolku kulpínskych žien. Všetky ponúkané torty spolkárky popredali. V slávnostnom salóne kaštieľa na tému stravovania v rodine Dunđerskovej prednášal diplomovaný odborník z oblasti gastronómie, Kulpínčan Milan Kolarski. V miestnostiach združenia kulpínskych žien bola otvorená výstava obrazov namaľovaných počas 2. Slovenského výtvarného tábora v Kulpíne a tiež obrazov ďalších členov Výtvarnej skupiny KEBY, ktorá pôsobí pri MOMS Kulpín.

Slávnostné zasadnutie Rady Miestneho spoločenstva Kulpín usporiadali v slávnostnom salóne Veľkého kaštieľa. Sprítomnené boli aktuálne práce na území MS Kulpín, úspechy vynikajúcich žiakov z tohto prostredia, ako aj úspešných športovcov. Významné kulpínske jubileá boli tiež sprítomnené na tomto zasadnutí.

V centre Kulpína po prvýkrát usporiadali promóciu cyklistiky. Súťažili pionieri z Kulpína a organizáciu podujatia mal na starosti cyklistický klub z Maglića.

Galakoncert, ako aj minulé roky bol na javisku v parku kašieľa a sledoval ho veľmi veľký počet obecenstva. V programe po príhovoroch vystúpili folkloristi z Petrovca, a dva súbory z Kulpína. Tiež zaspievali sólistky: Anna Berediová zo Selenče, Elena Demrovská z Petrovca a Laura Radosavljevová a Martina Gažová z Kulpína. Tanečníkov a spevákov sprevádzala hudba pod vedením Ondreja Maglovského.

Po programe sa návštevníci mohli pobaviť pri koncert žúre dvoch skupín: Tria MIO a Ex Yu Benda a Marka Žigmanovića.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs