VOJLOVICKÉ DOŽINKY 2018: Zachovávanie bohatej tradície

29.júl 2018

VOJLOVICKÉ DOŽINKY 2018: Zachovávanie bohatej tradície

Momentka zo slávnostného defilé účastníkov Dožinkových osláv, keď si pred náš fotoobjektív zastali hrdo vyobliekaní: Daniela Holoková so svojimi deťmi Aničkou, Martinom a Andrejom a Anička Ďurišová z Kovačice

Záverečným dožinkovým plesom sa včera večer vo Vojlovici v Slovenskom kultúrno-osvetovom spolku Detvan a v Maďarskom kultúrno-umeleckom spolku Tamaši Aron, skončili tohtoročné v poradí 24. Dožinkové oslavy 2018.

Už bezmála štvrťstoročie Vojlovičania usporadúvajú podujatie Dožinkové oslavy, ktorými počas niekoľkých dní rôznymi akciami vzdávajú hold pšenici, múke a chlebu. Pri tejto príležitosti si pripomínajú na minulosť, keď žatva bola jednou z najdôležitejších udalostí v dedine, keď sa ručne kosilo, hrsťovalo, povrieslami do snopov viazalo. Tohtoročné oslavy sa začali vo štvrtok 26. júla v Spomienkovom dome, kde prednášatelia z Inštitútu Tamiš Pančevo usporiadali seminár a prednášku pre poľnohospodárov na tému IPARD – Inštrument predprístupovej pomoci pre rurálny rozvoj.

Bohatým stánkom prilákali návštevníkov aj členky Výšivkárskej odbočky SKOS Detvan

Svojimi ručnými prácami sa k oslavám v piatok pričinili aj slovenské a maďarské výšivkárky, ktoré usporiadali výstavu svojej tvorby a na nádvorí SKUS Detvan bola usporiadaná dielňa pre najmladších Vojlovičanov, ktorí tvorili na tému leta a pšenice. Večer prebiehal spoločný kultúrno-umelecký program, v rámci ktorého vystúpili hostia: ochotníci Domu kultúry 3. Októbra v Kovačici, MKUD Jokai Mor z Nového Bečeju, KUS Čigra z Pančeva a Sefkerínu, Spevácky zbor Slnečná jeseň z Pančeva a KUS z Grécka.

Pukanie bičom oznamovali nie len príchod žencov, ale zároveň demonštrovali svoju zručnosť v ovládaní s jedným a s dvomi bičmi. Na snímke sú Vojlovičania Miroslav a Andrej – najmladší účastník

V záverečný deň oslavy pokračovali najprv predajnou výstavou ručných prác a rôznych sladkých a slaných pochúťok na stánkoch pred MKUS Tamaši Aron, kde okrem Vojlovičaniek, svoje krásne a chutné výtvory ponúkali i ženy z Kačareva, Pančeva, Debeľače, Ivanova, Banátskeho Brestovca, Dolova a zo Skorenovca. Keďže daždivé počasie v piatok večer poriadne polialo aj vojlovické pole, tradičná ukážka ručného kosenia, hrsťovania a viazania pšenice do snopov sa tohto roku neuskutočnila. Dožinkové oslavy pokračovali slávnostným defilé, keď spevom, tancom a veselou náladou najmladších a tých starších občanov v ľudových krojoch, s kosami, kosákmi a košíkami v rukách, parádne defilovali ulicami Vojlovice. Sprievod doplnili bohato ozdobené fiakre, kone, vlečky a traktory.

Veselú náladu na záverečnom dožinkovom plese úspešne udržiavali hudobníci bratia Struhárovci

Organizátormi tohtoročných Dožinkových slávností vo Vojlovici boli SKOS Detvan, MKUS Tamási Áron, Miestny odbor matice slovenskej vo Vojlovici, vojlovické cirkevné zbory a Dobrovoľný požiarnícky spolok Vojlovica.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs