V snahe každému pomôcť

31.jan 2013

V miestnostiach Ľudovej knižnice Veljka Petrovića v Báčskej Palanke občanom je prístupný aj úrad obhajcu občanov, ktorého dvere sú otvorené dvakrát do týždňa.

Knihovníčka Ljiljana Jatićová

Projekt Elektronický prístup ochrancovi občanov, ktorý finančne podporila vláda Nórska, zahrnul 10 knižníc v Srbsku, včítane báčskopalanskej. Začal sa realizovať 20. júna 2011 a trval presne rok s tým, že službukonajúci v tom čase dostávali určitú úhradu.

Od konca júna 2012 knihovníčka Ljiljana Jatićová po pracovnom čase v knižnici každý pondelok a stredu (po dve hodiny) pracuje v úrade obhajcu občanov ako volontérka. Hovorí, že tak to bude pokiaľ podľa nového rozhodnutia nezačnú realizovať ďalšie pokračovanie projektu, ktoré je už naplánované.

O pomoc obhajcu občanov, ktorú v Báčskej Palanke sprostredkúva knižnica, sa uchádzajú nielen Palančania, ale i obyvatelia okolitých osád. Občanov najčastejšie trápia otázky súvisiace so stratou zamestnania, nepriaznivou ekonomickou situáciou a inými globálnymi problémami, ktoré sa nie vždy dajú riešiť v krátkej lehote. Každý zákazník má právo na súkromie a žiaden rozhovor sa nezneužije. Úlohou Ljiljany Jatićovej je záujemcom sprostredkovať rozhovor s odbornou službou obhajcu občanov v Belehrade. Ak problém patrí do kompetencie služby, občan vyplní tlačivo a spolu s potrebnými fotokopírovanými alebo skenovanými dokladmi všetko zasielajú do Belehradu. Každá takáto služba, včítane fotokopírovania, skenovania a pod. je bezplatná.

V dnešnej dobe nie každý problém je riešiteľný. Podľa slov Lj. Jatićovej je potešiteľné, ak služby pomôžu hoci malému počtu ľudí. A prax ukázala, že pomohli.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs