ŽIACI STAROPAZOVSKEJ ZÁKLADNEJ A STREDNEJ ŠKOLY

31.jan 2013

ŽIACI STAROPAZOVSKEJ  ZÁKLADNEJ A STREDNEJ ŠKOLY ANTONA SKALU a užívatelia Denného pobytu Iskorak (na fotografii) od 15. januára, čiže od začiatku druhého polroku školského roku 2012/2013 majú k dispozícii prepravu kombíkom, ktorá je zladená so začiatkom výučby, resp. práce denného pobytu. Asi 30 žiakom z územia Staropazovskej obce  je uľahčená cesta do školy a späť. Kombík škola dostála od Delta fondácie a Obec Stará Pazova zabezpečila šoféra z obecnej správy. Okrem šoféra v preprave žiakom pomáha aj personálny asistent. Preprava je vcelku prispôsobená žiakom a užívateľom denného pobytu a ich individuálnym potrebám. Organizovaná preprava mnoho znamená aj pre rodičov, ktorí predtým museli sami sprevádzať deti do školy a denného pobytu.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs