Veľa začatých investícií, málo prostriedkov

31.jan 2013

Dobanovce sa nachádzajú v juhovýchodnom Srieme, 25 kilometrov na západ od Belehradu, hneď vedľa autostrády Belehrad – Záhreb. Dedina patrí do Mestskej obce Surčín, ktorá je najmladšou obcou Mesta Belehrad. Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 v osade žije približne 8 450 obyvateľov, prevažne Srbov, kým Slovákov je presne 211. Väčšina Slovákov žije v časti osady známej ako Maletince, do ktorej patria i ulice Janka Čmelíka a Vojvođanska. Medzi početnejšie slovenské rodiny v Dobanovciach patria Čapeľovci, Snidovci, Brnovci, Vitízovci, Kulíkovci, Karásekovci, Kohútovci, Križanovci…

Obyvatelia Dobanoviec majú k dispozícii predškolskú ustanovizeň, základnú školu, poštu, Dom zdravia, lekáreň, zverolekársku ambulanciu. V strede osady je i slovenská modlitebnica a srbský pravoslávny kostol.

Milisav Marković

V  osade je evidentný celkový rast počtu obyvateľov, vrátane tzv. robotníckeho sídliska Ratka Mitrovića, v ktorom žije zopár tisíc ľudí. Z tohto dôvodu jestvujúca vodovodná a elektrická sieť už nestačí. Nedostatok vody je zjavný najmä v horúcich letných mesiacoch. Vodovod si vyžaduje kompletnú opravu, rovnako ako aj elektrická sieť, pre ktorú sú pre veľkú spotrebu príznačné časté výpadky prúdu. Plynová sieť existuje v celej obci včítane Dobanoviec, hoci je pomerne málo domácností, ktoré vlastnia plynové prípojky. S výstavbou kanalizácie tiež začali, no pre ťažkú ekonomickú situáciu práce museli prerušiť. V hlavných uliciach v Dobanovciach (od vchodu do východu z osady) sú z oboch strán vybudované asfaltové chodníky.

V okolí Dobanoviec ležia až štyri veľké priemyselné zóny, v ktorých si mnohí obyvatelia našli trvalé zamestnanie. V súčasnosti sa Dobanovčania už menej zaoberajú obrábaním pôdy a chovom dobytka. Mnohí sa stali majiteľmi podnikov, tak na výrobu, ako aj na predaj tovaru. V Dobanovciach sú tri cintoríny, tzv. starý, nový a slovenský, a na každom je vystavaný Dom smútku.

Počas našej poslednej návštevy vo štvrtok 24. januára o aktuálnych témach sme sa rozprávali s predsedom Rady Miestneho spoločenstva Dobanovce Milisavom Markovićom. Do funkcie nastúpil v novembri lanského roka, takže sme sa v rozhovore prevažne zamerali na plány na bežný rok 2013.

Budova Miestneho spoločenstva Dobanovce

– Vedľa Základnej školy Stevana Sremca sa začala stavať telocvičňa. Práce sú však zastavené pre problémy s dokumentáciou a plánmi, no verím, že po ich odstránení v roku 2013 výstavba bude pokračovať, – povedal náš spolubesedník a dodal, že výstavba telocvične v Dobanovciach je prioritou číslo jeden. Kompletnú úpravu si vyžaduje aj budova Domu kultúry. Miestnosti v tejto budove toho času majú v nájme hlavne majitelia pohostinských objektov. Len v Slovenskom národnom dome v Dobanovciach existuje upravená miestnosť s javiskom, kde sa môžu konať kultúrne a iné podujatia.

Ako aj všade inde, i v dobanovskom Miestnom spoločenstve najväčším problémom sú finančné prostriedky, lebo nemajú ani samozdanenie, a na všetko, čo potrebujú, peniaze si musia pýtať od Mestskej obce Surčín. Miestne spoločenstvo Dobanovce nemá vlastné zdroje príjmov, ba ani žírový účet. Rada MS Dobanovce počíta 11 členov a okrem predsedu má i podpredsedu a tajomníka.

– Práve predvčerom, čiže 22. januára sme mali zasadnutie členov rady.  Keďže strecha na Dome kultúry premoká, nastali problémy so zásobovaním elektrickou energiou. Rekonštrukcia strechy patrí medzi väčšie investície v osade. S týmito prácami sa začalo už skôr a po oprave strednej časti strechy teraz treba pokračovať s rekonštrukciou. O tomto sme informovali patričné obecné orgány a práce by údajne mali začať s príchodom prvých pekných jarných dní, – akcentoval predseda Rady MS Marković. Aj budova, v ktorej sú miestnosti Miestneho spoločenstva, je veľmi stará, vystavaná v 60. rokoch minulého storočia, a odvtedy nebola takmer vôbec upravovaná.

Spolubesedník nás ďalej informoval, že občania Dobanoviec v decembri minulého roka podali petíciu, aby Surčínska obec už nebola mestskou obcou, ale skôr prímestskou, lebo v takom prípade by mala lacnejšie komunálne služby.

V Dobanovciach sa v poslednom období čoraz častejšie stávajú  krádeže a vlámania zlodejov do bytov, obchodov, predajných stánkov… Podľa slov predsedu Rady MS jediným východiskom je otvorenie policajnej stanice v Surčíne, čo sa i očakáva v blízkej budúcnosti. –  Potom si budeme žiadať pobočku polície v našej osade a verím, že to pomôže zastať zlodejom do cesty. Za posledných šesť mesiacov v MS sme evidovali okolo 40 vlámaní a krádeží. List o tom sme zaslali Policajnému oddeleniu v Surčíne. Zaujíma nás, čo podniknú ohľadom týchto nemilých dianí v osade. Veríme, že by prítomnosť polície v osade vplývala i preventívne na bezpečnosť ľudí a ich majetku, – prízvukoval M. Marković.

Frekvencia premávky a najmä nákladných vozidiel v osade je veľmi hustá.  Výstavbou tzv. sriemskej gazely v tomto roku celková situácia by sa zlepšila i v samotných Dobanovciach. V centre osady a oproti budove školy je benzínové čerpadlo, ktoré by sa podľa členov MS muselo premiestniť na inú lokalitu. Počas prečerpávania paliva v Dobanovciach vzniká hotový dopravný kolaps a k tomu aj samotná blízkosť benzínovej pumpy predstavuje veľké nebezpečenstvo pre žiakov v škole.

Anna Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs