Dobré meno ďaleko počuť

31.jan 2013

Hložianski poľnohospodári dávno patria medzi popredných aj v širšom okolí. V poslednom období sú čoraz organizovanejší a účinnejší nielen tam, kde sa cítia ako ryby vo vode, teda na roliach, ale aj na pláne zviditeľňovania práce, ktorej cieľom je nielen vlastný profit, ale aj celkový pokrok a dobré meno prostredia, v ktorom žijú. Kto nesledoval ich vlaňajšiu činnosť, mohol sa o tom presvedčiť na ich výročnom zhromaždení v sobotu 26. januára v kaviarni Pod lipami, na ktorom všetko šlo ako po masle.

Združenie poľnohospodárov Hložany usporiadalo výročné zhromaždenie v kaviarni Pod lipami

Tajomník združenia Juraj Semártonský podal správu o činnosti v roku 2012. Z nej vyplýva, že hložianski poľnohospodári značnú pozornosť opäť venovali sebavzdelávaniu (usporiadali 12 prednášok, navštívili Poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade…). Zorganizovali aj  tradičné podujatia: súťaž o najlepšiu klobásu, víno a pálené (vo februári), rovnanie poľných ciest (dva dni v marci, za účasti zo 90 členov), poľnohospodársku zábavu (v Hasičskom dome, v marci), Deň kvetín (v rámci Dňa Hložian, v máji), Deň zeleniny (v auguste) a zúčastnili sa aj na protestnej blokáde ciest v apríli. S mnohými segmentmi svojej práce členovia ZPH môžu byť mimoriadne spokojní, najväčšmi ale zarezonovali uznania, ktoré získal ich tradičný kvalitný produkt, paprika Hložianska babura. Novosadský veľtrh ju vlani uznal za autentickú a autochtónnu odrodu a odmenil ju zlatou medailou a diplomom. ZPH aktívne spolupracovalo s väčšinou miestnych spolkov a združení, ale prehlbovalo aj spoluprácu s organizáciami poľnohospodárov v susedných dedinách, tiež s tými z Kanjiže, Temerínu, Futogu… Mimochodom, predsedníctvo sa vlani stretlo 32-krát, iba formálne; neformálnych rozhovorov a dohovorov bolo tiež veľa. Predseda ZPH Miroslav Kudron osobitne a menovite pochválil viacerých mladých členov združenia a veľmi kladne sa zmienil o spolupráci s MS Hložany, obecnou direkciou, továrňou na výrobu asfaltu, KP Gloakvalis…

Pokrajinský poslanec a predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš pripomenul, že mnohé aktivity ZPH realizovalo spolu s MS, a osobitne prízvukoval: „Plány sú vám skromné, a to je dobre: málo plánujete, a veľa robíte.“ Ubezpečil ich, že bez ohľadu na to, kto získa(l) dôveru občanov vo voľbách do Rady MS Hložany (v nedeľu 27. januára), RMS aj v tomto roku poskytne pomoc ZPH. Predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok vyjadril presvedčenie, že „Hložianska babura je brand, o ktorom sa ešte len bude hovoriť“ a dodal, že obec zrejme bude „musieť, čiže chcieť uzrieť sa na Miestne spoločenstvo a podporiť váš spolok“.

Podľa údajov účtovníka Juraja Takáča prílev na žírovom účte ZPH bol 197 197 dinárov. Na žírovom účte sa im zvýšilo 24 368 din. Finančnú správu za uplynulý rok doplnila pokladníčka Jaroslava Šepráková. Uviedla, že ZPH malo aj celkom slušné vlastné príjmy (350 440 din) a že najviac do pokladnice napršalo zo zábavy (247 133 din). Poľnohospodári aj investovali: pre vlastné potreby sami urobili väčší stan a na materiál minuli vyše 88 000 din. Po odčítaní iných bežných výloh sa ukázalo, že v pokladnici zostalo 6 358 din.

Tajomník Semártonský tiež podal návrh plánu práce na bežný rok, ktorý zahrnuje viac-menej už spomenuté doterajšie aktivity. Najprv sú v pláne prednášky, koncom februára súťaž o najlepšiu klobásu, víno a pálenku, začiatkom marca Sedliacka zábava, potom rovnanie ciest… Finančný plán na rok 2013 ráta s rozpočtom v hodnote 750 000 din.

Hložianski poľnohospodári spolu s hosťami bodku za vydareným výročným zhromaždením položili pri chutnom loveckom paprikáši.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs