Februárovú cenu dostal Đorđe Petrović

31.jan 2013

Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia mesta Nový Sad sa uskutočnilo v piatok 25. januára. Na ňom výborníci rozhodli o udelení Februárovej ceny mesta Nový Sad na rok 2012, ako i o zbrataní mesta Nový Sad s mestom Gomelj v Bielorusku.

Keď ide o Februárovú cenu treba povedať, že sa 1. február oslavuje ako Deň mesta Nový Sad, a to na znak pamiatky na tento deň z roku 1748, keď Mária Terézia hlavnému mestu Vojvodiny pridelila status slobodného kráľovského mesta. Vtedy sa slávnostne udeľuje i spomenutá cena, ktorú tentoraz dostal prof. Dr. Đorđe Petrović, špecialista ortopédie sánky, profesor Lekárskej fakulty v Novom Sade, za angažovanie a príspevok v zdravotnej, sociálnej, vzdelávacej a humanitárnej oblasti. Prof. Dr. Đorđe Petrović je medziiným iniciátorom a zakladateľom Služby domáceho liečenia a Preventívneho strediska. Zvlášť sa zasadzoval za projekty Monika (včasné a adekvátne liečenie masových chorôb) a Krajina živých (resocializácia liečených na choroby závislosti). Prispel k zlepšeniu podmienok života, ubytovania a zaopatrenia starých a sociálne ohrozených, zasadzoval sa za výstavbu nových, rekonštrukciu a vybavenie jestvujúcich domov zdravia, zvlášť v sídliskách. Ťažko by bolo napočítať všetky jeho oblasti pôsobenia, ktorými zvýšil kvalitu zdravotnej a sociálnej ochrany v meste. Avšak jeho príspevok k zlepšeniu zdravia a kvality života občanov Nového Sadu nezostal nepovšimnutý. Dostalo sa mu najvyššie mestské uznanie, ktorého peňažná časť je tentoraz 120-tisíc dinárov.

Na slávnostnom zasadnutí v Zhromaždení mesta tiež rozhodli o zbrataní Nového Sadu a mesta Gomelj, ktoré leží v juhovýchodnej časti Bieloruska a je strediskom Gomeljskej oblasti. Má 500-tisíc obyvateľov a je druhým čo do veľkosti a druhým najvýznamnejším kultúrnym strediskom Bieloruska.

Na piatkovom zasadnutí výborníci schválili demisiu Aleksandry Jerkovovej na funkciu výborníčky v Zhromaždení mesta Nový Sad a potvrdili mandát nového výborníka Stojana Nenadovića.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs