Kysáč

31.jan 2013

Odkedy Verejný komunálny podnik Čistoća v Kysáči organizovane odváža smeti, robí to v pondelok. Avšak od 13. februára 2013 platnosť nadobudne nový rozvrh odvozu smetí v Kysáči: v stredu a piatok. V stredu od šiestej ráno komunálny odpad budú odvážať v týchto uliciach: Babinkovej, Slovenskej, Masarykovej, Benešovej, Štefánikovej, Gombárovej, Jesenského, Vojvodinskej a 13. októbra. V piatok od šiestej ráno komunálnici budú vyprázdňovať koše v uliciach: Jánošíkovej, Vinohradskej, Martinkovej, Železničnej, Štúrovej, Karadžićovej, Milana Tepića, Novej 1, Vojvodu Tankosića, Svätosávskej, Kardelisovej, Mládežníckej, Čmelíkovej, Prvomájovej, Hurbanovej, Kollárovej, Šrankovej, Marčokovej, Šafárikovej, Mičátkovej, a na námestí Komenského. Treba poznamenať, že viacerí občania Kysáča smetné koše nemajú a nie sú zapojení do organizovaného odvozu smetí. Ale nemožno zamlčať ani to, že po uliciach vidieť hodne odpadkov, najviac v okolí predajní, takže tamojší obyvatelia každodenne majú čo upratovať. Nielen oni, aj všetci tí, čo im záleží, aby dedina bola čistá.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs