Najprv zvonku, teraz aj zvnútra

31.jan 2013

Od minulého leta v bývalej budove Jednoty na kovačickej Masarykovej ulici vládne zhon. Všade kopy stavebného materiálu, hukot strojov a buchot náčinia. Dvaja Padinčania –  Miroslav Šimák a Ján Petrovič z padinského podniku Građevinar Petrovič už takmer vybudovali viacúčelovú scénu vo dvore spoločenského domu. Rozmery krytého javiska sú 16 x 8,5 m.

Od polovice mája tohto roku javisko sa stane dejiskom rozmanitých kultúrnych a umeleckých dianí: maliarskych a možno i sochárskych táborov, výstav fotografií a iných dokumentov na otvorenom, predaja úžitkového umenia a suvenírov v špecializovaných stánkoch, literárnych posedení, aj večierkov prózy a poézie, tancov, spevov, vystúpení orchestrov, rock a pop skupín, interpretov ľudovej a vážnej hudby, možno aj pantomímy či bábkového divadla, prípadne alternatívnej umeleckej tvorby. Pravdaže, buduje sa aj kompletná infraštruktúra vrátane stánkov na posedenie, podobných tým v ŠRS Slávia.

Zastrešené javisko

„Rozhodne už nebudeme nútení platiť za montovanie javiska pri vystúpení rôznych hudobných skupín alebo počas tradičných podujatí, ako sú napríklad Kovačický október, Deň Kovačice 15. mája či Guča v Kovačici. Okrem toho, že to obec stálo peňazí, v tých dňoch (okrem v Deň žatvy) musela byť zastavená premávka. Teraz sa pokúsime prevažnú časť kultúrnych dianí presunúť do domu a dvora všetkých obyvateľov Kovačice. Výhodou je blízkosť stredu mesta a Galérie insitného umenia s ateliérmi maliarov,“ informuje Martin Chrťan, tajomník Rady Miestneho spoločenstva.

Prednedávnom začali budovať aj nový systém ústredného vykurovania kancelárií a oboch zasadačiek v budove.  Práce vykonáva podnik Miša-term z Kovačice.

„Niekdajšiu budovu  Jednoty a(lebo) Bratstva (dvoch kovačických podnikov, pozn. aut.) vystavali v roku 1967. Miestne spoločenstvo Kovačica sa do týchto priestorov presťahovalo v roku 2007. Dvadsať percent z budovy plus spoločné priestory, chodby a zasadačky sú vo vlastníctve združenia penzistov, keďže dôchodcovia i peňažne prispeli ku kúpe budovy. V tomto dome adresu však má až dvanásť združení. Po takmer polstoročí budova sa ide prvýkrát dôkladnejšie renovovať, takže bude na osoh všetkým spolkom.“

Len čo sa trochu ohreje, vybetónujú aj priestor pred scénou rozlohy 46 x 22 m, ktorý poslúži aj na menšie športové akcie, v zimných mesiacoch možno i ako klzisko. Miestne spoločenstvo má výbornú spoluprácu i s Turistickou organizáciou Obce Kovačica, takže od jari do jesene na betónovej ploche môžu prebiehať i turistické burzy rozličných tipov, výstavy drobnochovateľov, salóny zberateľov na otvorenom, šachové simultánky či rôzne –iády. Možností na využitie spoločenského domu v Kovačici je neúrekom.

„Najviac peňazí zabezpečí Obec Kovačica, pričom tieto práce budú spolu stáť 15 miliónov dinárov. Z Pokrajinského sekretariátu pre kultúru je zabezpečených 1,9 milióna dinárov. Časť prostriedkov poskytli aj penzisti. V tomto roku plánujeme drevené obloky nahradiť novými z  PVC, uchádzame sa o donáciu z japonského veľvyslanectva. Rovnako tak máme naplánovanú rekonštrukciu elektroinštalácií v budove. Slovom, už o niekoľko mesiacov v  Spoločenskom dome v Kovačici bude viac zábavných, ale i výchovno-vzdelávacích podujatí,“ zdôraznil záverom Martin Chrťan.

 Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs