V Starej Pazove zaistili človeka, ktorý nelegálne predával nebezpečné pesticídy

20.mar 2017

V Starej Pazove zaistili človeka, ktorý nelegálne predával nebezpečné pesticídy

Na sklonku minulého pracovného týždňa polícia v Starej Pazove v prehliadke domu v blízkosti mesta našla a odňala rozličné druhy pesticídov v nelegálnom vlastníctve, ktorých predaj nie je povolený fyzickým osobám, uvádza sa v oznámení Pokrajinského ústavu pre ochranu prírody.

Keďže existuje podozrenie, že vykonal trestný čin (nepovolené obchodovanie), na 28-ročného muža podajú trestné oznámenie kompetentnej prokuratúre.

Foto: Archív DZPPS

Spolok pre ochranu vtákov Srbska privítal účinnú reakciu polície v tomto prípade, ku ktorej prišlo ihneď po tom, ako toto združenie prihlásilo, že u konkrétnej osobe nachádza dílerské miesto, z ktorého sa prostredníctvom internetu predávajú pesticídy, medzi ktorými sú aj tie, ktoré nemajú povolenie na prevádzku v Srbsku.

“My, ktorí sa zaoberáme ochranou vtákov dravcov, sme si už viackrát všimli oznamy na predaj pesticídu, ktorý je známy podľa častého používania u nás a ktorý masovo zabíja chránené vtáky dravce a cicavce, keďže obsahuje aktívnu látku karbofurán. Tieto oznamy sa zjavovali na internete a ornitológovia sa s právom obávali, že nakoľko sa bude pokračovať s ich predajom, zvlášť v období pred sejbou, príde k novým ťažkým otráveniam divých zvierat všade po Srbsku,” hovorí Milica Miškovićová, biologička, ktorá pracuje v Spolku na projekte ochrany orla kráľovského a na zabránení zneužívania pesticídov, spolu s kolegami z Maďarska, Rakúska, Česka a Slovenska.

Aj napriek tomu, že je touto akciou otrávenie znemožnené, Pokrajinský ústav pre ochranu prírody upozorňuje, že sa pesticídy, ktoré obsahujú karbofurán, aj keď je ich predaj zakázaný, ešte stále môžu nájsť u predajcoch, ktorí ich pašujú z Východu.

“Nemerateľným škodám na populáciách chránených druhov, zvlášť orliaka morského, čoho sme boli svedkovia v uplynulých rokoch, sa môže predísť iba systematickým odhaľovaním a stíhaním nezákonného predaja pesticídov,” hovorí Marko Tucakov, ornitológ v Ústave.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs