[VIDEO]: Neznámy páchateľ zapríčinil škodu v KC Kysáč

20.mar 2017

[VIDEO]: Neznámy páchateľ zapríčinil škodu v KC Kysáč

Neznámy páchateľ sa vlámal do miestností KC Kysáč a zapríčinil škodu na 6 fotografiách, ktoré boli nainštalované v rámci výstavy festivalu krojov.

Potvrdil nám to riaditeľ centra Pavel Surový, ktorý zdôrazňuje, že páchateľ nevošiel do miestností násilne, ale tak, že si dvere odomkol.

„Zamestnanec Kultúrneho centra Kysáč Miroslav Marčok v nedeľu o pol piatej zastihol rozdriapané a doďobané veľké fotografie z festivalu krojov. Zavolali sme políciu, ktorá urobila policajnú zápisnicu, musel som im odovzdať zoznam všetkých, ktorí majú kľúče centra a zaujímavé je, že keď som preberal funkciu riaditeľa povedané bolo, že kľúče majú 5-6 ľudia, a teraz sa zistilo, že ich má 12-13 ľudí,“ hovorí Surový.

Pripomína, že sú v centre nainštalované kamery, ale páchatelia sa pravdepodobne vlámali do miestností, keď v centre Kysáča pre dopravnú nehodu takmer 4 hodiny nebol elektrický prúd, takže ani záznamy na kamerách neexistujú.

„Dnes sme mali zasadnutie Správnej rady, ktorá odsúdila poškodenie majetku Kultúrneho centra a rozhodli sme, že vymeníme kľúče a budeme mať presný zoznam tých, ktorí ich vlastnia a takisto v opravnom rozpočte budeme žiadať prostriedky na kúpu akumulátoru, ktorý zabezpečí fungovanie kamier aj v prípade prerušenia elektriny,“ hovorí riaditeľ centra.

Polícia tento čin ohodnotila ako trestný čin poškodenia majetku a vyšetruje celý prípad.

 

Foto a video: P. Surový

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs