V ústrety festivalu zborov Cantat

13.aug 2013

V nedeľu 25. augusta bude slávnostné otvorenie Cantat festivalu v Novom Sade – v synagóge, kde vystúpia zbory zo Segedína, Nového Sadu a poprední hudobníci. V dňoch 26. – 28. augusta o 21. hodine vo vestibule budovy vlády AP Vojvodiny vystúpia zbory z Venezuely, Maďarska a Španielska. V nasledujúci deň podľa programu festivalu v Štúdiu M Rádia Nový Sad vystúpia Aleksandra Slađana Miloševićová, úspešná juhoslovanská speváčka, a novosadský Nonet. Ďalší koncert bude 30. augusta znovu vo vstupnej sieni budovy vlády APV, kde budú predstavené i dielne spomenutého festivalu. V posledný festivalový deň pri SPENS-e bude koncert  skupiny Seven Kings – the Family of Gipsy Kings, La familia a Marije Šerifovićovej, ktorá je špeciálnou hostkou tohtoročného Cantat festivalu.

Viac informácií o festivale si záujemcovia nájdu na: www.cantatnovisad.org.

Marína Valentíková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs