Historický kalendár – 15. augusta

14.aug 2013

1038 – zomrel zakladateľ uhorského štátu Štefan I., prvý uhorský kráľ, od roku 1000. Rozšíril územie Uhorska, zlomil moc kmeňových náčelníkov, opanoval Nitriansko a časť Sedmohradska, položil základy latinskej cirkevnej organizácie v Uhorsku a založil ostrihomské arcibiskupstvo. V roku 1083 bol svätorečený. Narodil sa približne v roku 975.

1769 – v Ajaccio na Korzike sa narodil Napoleon I. z rodu Bonaparte, úspešný vojenský vodca Veľkej francúzskej revolúcie v roku 1789. V rokoch 1804 -1815 samozvaný cisár. Po mnohých víťazstvách v celej Európe – porazil Talianov i Rakúšanov – podnikol úspešné ťaženie do Egypta. Po neúspešnom útoku v roku 1812 na Rusko bol porazený pri Lipsku (1813). V roku 1814 abdikoval, vypovedali ho na Elbu, odkiaľ v roku 1815 utiekol a bol opäť porazený pri Waterloo. Zomrel 5. mája 1821 v zajatí na ostrove sv. Heleny.

1914 – dokončili Panamský prieplav, umelý prieplav spájajúci Atlantický a Tichý oceán, ktorý začali stavať Francúzi na konci 19. storočia a dokončili ho USA.

1919 – vo Veľkej Poľane sa narodil výtvarník Orest Dubay st. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania pri SVŠT v Bratislave, bol členom SVU 29. augusta, Bloku slovenských výtvarných umelcov a českého spolku grafikov Hollar. Dlhoročný pedagóg na VŠVU v Bratislave. Venoval sa maľbe a figurálnemu sochárstvu, neskôr sa sústredil najmä na grafiku – voľnú i grafické cykly: Do hôr, Bratská pomoc, Nová jar, Čierne na bielom, Ľudia, Stromy, Etudy a i. Výtvarnej tvorbe sa venuje i jeho syn Orest Dubay ml. Zomrel 2. februára 2005.

1920 – v Dolných Plachtinciach sa narodil herec Ctibor Filčík, významný predstaviteľ slovenského divadelníctva. Bol členom Slovenského komorného divadla v Martine, bratislavskej Novej scény a v roku 1951 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla. Spolupracoval najmä s režisérom Jozefom Budským. Najvýznamnejšie postavy vytvoril v inscenáciách Diabol a Pánboh, Ujo Váňa, Rómeo a Júlia, Vojna a mier, Zbojníci, Polnočná omša. Jeho poslednou úlohou bola postava starého umierajúceho herca v hre Garderobier. Z filmografie: Kapitán Dabač, Námestie svätej Alžbety, Skrytý prameň, Mŕtvi učia živých. Bol tiež vynikajúcim televíznym hercom, tvoril pre rozhlas, nezabudnuteľný je jeho Osmijanko. Pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení. Zomrel 21. novembra 1986 v Bratislave.

1947 – vyhlásili nezávislosť britskej korunnej kolónie India. Skončilo sa 347 rokov korunnej nadvlády. India sa rozdelila na dve časti – hinduistickú Indiu a moslimský Pakistan, čo sa neobišlo bez krvavých zrážok.

1951 – narodil sa herec Marián Zednikovič. Po ukončení štúdia na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave začínal v trnavskom Divadle pre deti a mládež. V roku 1980 prešiel na bratislavskú Novú scénu a neskôr bol jedným zo zakladajúcich členov Divadla Astorka Korzo ’90, kde vytvoril množstvo vynikajúcich postáv. V roku 1996 získal cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon v hre Ujo Váňa, kde hral Vojnického. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu a filmov, napr.: Zbohom, sladké driemoty, Kára plná bolesti, Utekajme, už ide!, Orbis Pictus. Nezabudnuteľná je jeho postava Lorda Nortona v rozhlasovom sitcome Lord Norton a jeho sluha James. Zomrel 5. mája 2007.

1968 – narodila sa politička Monika Flašíková-Beňová. Spoluzakladateľka strany Smer-SD, v súčasnosti poslankyňa Európskeho parlamentu, tiež podpredsedníčka bratislavského VÚC.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs