V ZÁKLADNEJ ŠKOLE BRANKA RADIČEVIĆA V BOĽOVCIACH

4.apr 2013

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE BRANKA RADIČEVIĆA V BOĽOVCIACH v stredu 27. marca žiaci, ich rodičia, osvetoví pracovníci a početní hostia z Mestskej obce Surčín si pripomenuli Deň školy. Tohto roku oslavy prebiehali vo vysunutom oddelení, v budove školy v Progare a nanaj. Oslavy sa vydarili a svojou prítomnosťou ich poctili aj predsedníčka MO Surčín Vesna Šalovićová a predseda Zhromaždenia MO Surčín Stevan Šuša, ako aj riaditelia blízkych škôl. Na fotke je žiačka 3. 3 Martina Agarská, ktorá početným prítomným predniesla báseň po slovensky.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs