Folklór a hudba na vysokej úrovni

4.apr 2013

Päť speváčok petrovského gymnázia na javisku

V Ruskom Kerestúre 23. marca usporiadali 18. Stretnutie žiackych domovov Vojvodiny v kultúrno-umeleckej tvorbe. Na podujatí tohto typu, tzv. domiáde, pravidelne účinkujú aj žiaci petrovského Gymnázia Jána Kollára, presnejšie žiaci bývajúci v gymnaziálnom internáte. Neraz sa im na tejto súťaži podarilo excelovať na pokrajinskej alebo aj na štátnej úrovni.

Aj tohto roku v Ruskom Kerestúre výprava internátnikov petrovského gymnázia účinkovala v tvorení literárnych a výtvarníckych prác na určené témy, predstavili sa piesňami v predvedení populárnej hudby, tancovali džezový balet v rámci súťaže moderných tancov. A to, v čom aj tohto roku vynikli, posudzovaciu komisiu a obecenstvo presvedčili, že sú dobre nacvičení, bol spev v súťaži etno a ľudovej hudby a folklórny prednes. Aj so spevom, aj v tancovaní na tejto pokrajinskej súťaži obsadili druhé miesto.

Zmes slovenských ľudových piesní petrovské internátničky nacvičila profesorka hudobnej kultúry Anna Medveďová a trojhlasne ju zaspievali Ľudmila Ragová, Anna Berédiová, Sára Krížová, Michaela Tárnociová a Andrea Banská. Tanečnú sekciu na gymnáziu dlhý rad rokov nacvičuje Tatiana Kriváková-Amidžićová, profesorka telesnej výchovy a choreografka. Terajšiu generáciu stredoškolákov nacvičila zmes slovenských ľudových tancov pod menom Bažalička. Podľa propozícií v súťažnej folklórnej skupine má byť 12 žiakov (6 párov) a v Kerestúre vystúpili Janko Kalko, Dávid Dinga, Dalibor Kmeťko, Daniel Deny Petrovič, Boris Labát, Filip Rybár, Veronika Kováčová, Iveta Makanová, Marína Klátiková, Malvína Zolňanová a dievčatá, ktoré aj spievali: M. Tárnociová a A. Banská.

O postup do republikovej prehliadky súťažilo 12 internátov z územia AP Vojvodiny: okrem Petrovčanov boli tu žiaci z dvoch domovov z Nového Sadu, potom zo Sriemskej Mitrovice, Subotice, Zreňanina, Vršca, Sombora, Senty, Futogu, Kikindy a Ruského Kerestúra. Žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, ako nám to potvrdil správca internátu Ondrej Koroš, dôstojne reprezentovali túto stredoškolskú ustanovizeň.

J. Č-p

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs