V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V KYSÁČI

26.mar 2013

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V KYSÁČI v piatok 22. marca usporiadali veľkonočné dielne, ktoré viedla profesorka Milinka Križanová. Cieľom dielní bolo zapojiť rodičov, starých rodičov a iných záujemcov do práce s deťmi, aby v príjemnej atmosfére vytvorili zaujímavé diela. Niektorí rodičia sa zvlášť dobre prichystali, nechýbali im skvelé idey a priniesli aj materiál pre prácu. Starká Mária Gašková priniesla medovníčky a deti ich zdobili, niektoré mamy okrášľovali vajíčka technikou quilling, deti utvorili veľkonočný košík z praclíkov či makarónov… Slovom, všetci sa pekne zabavili a boli hrdí na svoje diela. Na snímke sú žiaci s mamami a učiteľkou Ľudmilou Kozovou.

A. Legíňová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs