Na rozhraní storočí

26.mar 2013

Na sklonku dvadsiateho a na začiatku tohto storočia nasledovali roky  intenzívneho rastu a rozvoja Novosadského veľtrhu. Tak v období rokov 1980 a 1989 štartovali nové, tematické veľtrhy: stavebníctva, vodného hospodárstva, pekárstva, malého hospodárstva, jarné a novoročné jarmoky. Od roku 1992 do roku 1996 vzniká pätnásť nových špecializovaných podujatí a výstav, hlavne v oblasti hospodárstva, vedy a kultúry. Pred pätnástimi rokmi, keď veľtrh oslávil 75. výročie existencie, konal sa rekordný počet veľkých veľtrhových podujatí: spolu až 29. Vtedy začala, ako druhá v Európe, pôsobiť aj jeho vlastná rozhlasová stanica menom Radio Sajam. Označilo to začiatok zrodu rozvetvenej siete médií tohto druhu. Stačí spomenúť pätnásťminútové kolážové televízne vysielania, ktoré chystá TV Sajam Infonet, webovú stránku v srbčine a angličtine s viac ako tritisíc návštevami denne, Veľtrhové informácie, vychádzajúce denne počas najdôležitejších podujatí, Katalóg vystavovateľov, rôzne pútače…

Vestibul Master strediska možno viacúčelovo používať: napr. aj na kultúrne akcie, akou bolo Svetové bienále študentského plagátu

V prvých šiestich rokoch tohto storočia dôraz bol na stavaní nového veľtrhovo-kongresového komplexu Master celkovej rozlohy takmer tridsaťtisíc štvorcových metrov, otvorením ktorého v roku 2006 sa začal rýchly rozvoj kongresových aktivít. Samotná výstavná hala Master bola otvorená tri roky predtým. Od roku 2009 do vlani tiež vznikli viaceré nové podujatia: veľtrh Horse-Ville, taktiež nové obsahy na Medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu: výstavy organických výrobkov zo Srbska a regiónu, agrárne inovácie. Z iných akcií netreba zabúdať Dni energetiky, tú s názvom Posúvajme hranice, rôzne burzy.

Len v prvom desaťročí tohto storočia Novosadský veľtrh sa stal členom viacerých dôležitých medzinárodných organizácií: Združenia veľtrhov strednej Európy, Medzinárodnej kongresovej asociácie, Združenia európskych poľnohospodárskych veľtrhov… Treba to pochopiť ako svojrázne uznanie za pravidelné a sústavné príchody tisíce vystavovateľov zo všetkých končín sveta, stovky úradných domácich a zahraničných delegácií, návštevy výstavísk miliónov ľudí v rokoch za nami.

Všetky kapacity: 230 000 štvorcových metrov celkového priestoru, z čoho 166 000 na otvorenom a ďalších 64 000 štvorcových metrov, koľko zaberá 37 výstavných hál, spravidla im boli k dispozícii. Najmä počas udalostí, akými sú májové poľnohospodárske veľtrhy. Ale i hospodárske, turistické a iné diania.

(V budúcom čísle: Pár zaujímavostí z dejín)

 Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs