Väčšia účinnosť, menšie náklady

29.jún 2015

Väčšia účinnosť, menšie náklady

Z jednej z prezentácií

Z jednej z prezentácií

KONTAJNEROVÁ LODNÁ PREPRAVA NA DUNAJI

V časoch stáleho rastu globálnej prepravy tovarov stúpa aj potreba lepšie využívať  jej ekologické a finančne výhodné možnosti. Dunaj v tom má nenahraditeľné miesto. Hovorilo sa o ňom aj na NEWS regionálnej konferencii o prezentácii vodného transportu a líniovej plavbe na Dunaji, ktorá sa 25. júna konala v ústrednej budove Univerzity v Novom Sade.

27prof_greorgij

Profesor Milosav Georgijević

Domácich a zahraničných účastníkov privítal náš známy expert na technickú logistiku a otázky týkajúce sa transportu  prof. Dr. Ing. Milosav Georgijević. Zdôraznil, že uvedenú regionálnu konferenciu možno zaradiť do rámca podujatí, akcií a osláv, ktorými si pripomíname 29. jún – Deň Dunaja. Význam spoločného európskeho projektu NEWS FP 7, na ktorom sa angažujú partneri z Rakúska, Srbska, Nemecka, Rumunska a Švajčiarska, ktorý odštartoval v marci 2013 a ukončí sa na sklonku tohtoročného leta, ozrejmil MSc. Karl Ott z Technickej univerzity vo Viedni. O rozvoji a charakteristikách nových generácií európskych riečnych lodí sa zmienil Dr. Todor Bačkalić z Univerzity v Novom Sade.

Iní odborníci sa vo svojich prezentáciách a diskusných príspevkoch upriamili na otázky, ako sú logistické siete a infraštruktúra riečnych prístavov a koncepty služieb nimi poskytovaných, rozvoj príslušných finančných a podnikateľských plánov, na tunajší lodný transport a jeho stav, príznačnosti a perspektívy.

Spoločným menovateľom takmer všetkých diskusných príspevkov bolo podčiarkovanie významu tohto druhu riečnej dopravy, jej ekologických a iných kladov, taktiež menších nákladov, ktoré umožňuje. Samozrejme, za predpokladu, že sa Dunaj bude oveľa viac dní v roku využívať na tieto účely, že bude plne fungovať líniová plavba a odstránia sa všetky prekážky hatiace normálnu plavbu pozdĺž jeho toku.

Prof. Georgijević uvádza, že by sa lepšou organizovanosťou, s viac úsilia a inakšou plavbou získal aj lepší transport, objemnejší, ale i ekologickejší. Lebo iné je, keď tovar prepravuje päťsto kamiónov, a iné, keď to robia dve lode. Je to z aspektu úspor energie a nákladov, ako aj ekológie, či dosiahnutia zisku priam nemerateľné v porovnaní s prepravou inou. Preto to ani netreba nejako zvlášť dokazovať – odkazuje.

                                                          Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs