Bašty duchovnosti a slovenskosti

30.jún 2015

Bašty duchovnosti a slovenskosti

27pazovaonlinePOSVIACKA TROCH CIRKEVNÝCH OBJEKTOV V STAREJ PAZOVE

Staropazovčania si dôstojne pripomenuli deň, keď pred 245 rokmi prví Slováci evanjelici pod holým nebom mali prvé bohoslužby so svojím farárom Samuelom Špannagelom, čím sa 25. jún 1770 považuje za deň nehateného cirkevného života evanjelikov v Srieme.

V nedeľu 28. júna táto slávnosť bola o to dôležitejšia, že biskupom Mgr. Samuelom Vrbovským bola vysvätená úplne dokončená nová fara, vysvätené práce na kostole a na starej tzv. Hurbanovskej fare, v ktorej sídli aj Ústredný archív SEAVC v Srbsku.

Na službách Božích, ktorých sa zúčastnili veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, poslankyňa v republikovom parlamente Libuša Lakatošová, predsedníčka NRSNM v Srbsku Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, predstavitelia takmer všetkých cirkevných zborov SEAVC v Srbsku, Obce Stará Pazovaslovenských pazovských združení a inštitúcií,  ako aj predstavitelia partnerského mesta Púchov a obce Miloslavov zo Slovenskej republiky.

Príležitostnú kázeň inšpirovanú Prvou knihou kráľov, ôsmou kapitolou a veršom 57 (o stavbe a posvätení Šalamúnovho chrámu) mal biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský, ktorej o. i. povedal: „Ďakovať Hospodinu treba za vykonané práce, za požehnanie týchto prác, za všetko to, čo sa udialo v tomto bohumilom cirkevnom zbore. A práve dnešná nedeľa vrcholí touto vďakou a tým odovzdaním sa do Božích rúk, lebo sme sa zhromaždili, aby sme sa podieľali, drahí domáci viery, keď so spokojnosťou sa môžete dívať na to, čo ste s radosťou vykonali.“

Po vysvätení obnoveného najstaršieho kostola tunajších evanjelikov služby Božie pokračovali na farskom dvore medzi starou a novou farou, kde bola odbavená posviacka oboch fár.

Katarína Verešová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs