Varovné náznaky

8.apr 2013

Z prezentácie údajov o obyvateľstve v RŠÚ

ĎALŠÍ, PIATY ZVÄZOK ZO SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA: MANŽELSKÝ STATUS ALEBO AJ STAV MANŽELSTIEV

Manželstvo je síce základom rodiny, no zdarný vývin nemá. Je totiž často krízou otrasené v základoch. Napriek tomu nestráca celkom formu majetkovej a zrejme aj právnej inštitúcie, aby sa stalo súkromným vzťahom, ktorý sa týka len zúčastnených osôb (Engels).

Údaje získané Republikovým štatistickým ústavom (RŠÚ) sú nedvojzmyselné: v rokoch 2002 až 2011 sa celkový počet osôb žijúcich v tomto zväzku zmenšil o viac ako jedenásť percent. To automaticky znamená, že stúpol počet tých, ktorí sú mimo neho: neženatých a nevydaných o takmer dvanásť percent, vdovcov a vdovíc o necelých päť a rozvedených o viac ako dvadsať percent. Ženatých osôb starších od 15 rokov bolo v roku 2002 viac ako 62 percent, predvlani len 57 percent obyvateľstva tejto kategórie. Vydatých žien bolo 2002 58,5 percenta, v roku 2011 53,4 percenta. Ak v Srbsku približne pred desaťročím asi každý štvrtý obyvateľ patril do kategórie neženatého a nevydanej, dnes je to viac ako 28 percent.

O viac ako päťdesiattisíc sa zvýšil aj počet rozvedených: z 252 793 narástol na 303 970 osôb. Najviac ich je v belehradských obciach Staré mesto, Vračar a Savski venac (medzi deväť a osem percent), ako aj vo vojvodinských obciach Senta a Subotica, kde ich je po približne osem percent. Viaceré z týchto lokálnych samospráv sú zároveň i tými, v ktorých žije najviac neženatých alebo nevydaných osôb. V belehradskom Starom meste, v Kovine, na Vračari, v Savskom venci a vo Vrbase je to približne každý tretí obyvateľ.

Manželstvo, spravidla definované ako relatívne trvalé emocionálne, intelektuálne a sexuálne spolužitie a spoločné hospodárenie muža i ženy, nemusí vždy byť potvrdzované určitou inštitúciou ako je štát či cirkev.

Príznačnosťou predvlaňajšieho sčítania je i zistenie údajov o osobách žijúcich v mimomanželskom zväzku. Je ich takmer 240 000, priemerný vek mužov je okolo 42, žien necelých 39 rokov. Kostolac je obec, v ktorej je najviac osôb žijúcich v mimomanželskom zväzku – každá desiata, nasledujú Kovin, Majdanpek, Bela Crkva, Srbobran. Najmenej ich je v Obci Sjenica (0,57 percenta), Nova Varoš, Raška, Kosjerić, Prijepolje… Najviac spoločenstiev tohto druhu je vo Vojvodine: 78 240, potom v Belehrade 60 029.

Hospodárske pomery, následky krízy, tradícia a zvyky, iné konkrétne príznačnosti obyvateľstva iste vplývali, že sú výsledky také, aké sú. Fakty sú fakty a sú sväté, vraví riaditeľ Republikového štatistického ústavu prof. Dr. Dragan Vukmirović, interpretácie môžu byť voľné. No ani pri týchto nemožno nemať na zreteli daný spoločenský kontext. Lenže ho treba vedieť dobre čítať, tiež si uvedomiť viaceré varovné demografické náznaky

                                                                                                  O. F.


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs