Historický kalendár – 9. apríla

8.apr 2013

1553 – zomrel francúzsky prozaik, lekár François Rabelais. Autor odborných lekárskych spisov a románovej epopeje, najväčšej renesančnej prózy Gargantua a Pantagruel. V piatich knihách, v ktorých zachytil rozprávkový príbeh o živote jedného rodu obrov, kritizuje francúzsku stredovekú spoločnosť. Narodil sa asi v roku 1494.

1626 – zomrel anglický filozof Francis Bacon. Zakladateľ empirizmu, podľa ktorého je zdrojom poznania len skúsenosť. Program novej vedy spracoval v dielach O pokroku a dôstojnosti vied, Nový Organon, predstavu budúcej spoločnosti vykreslil v nedokončenej utópii Nová Atlantída. Narodil sa 22. januára 1561.

1821 – narodil sa francúzsky poet Charles Pierre Baudelaire, “prekliaty” básnik. Autor básnickej zbierky Kvety zla, kľúčového diela modernej francúzskej poézie. Významným dielom sú tiež Malé básne v próze. Autor kritických statí o parížskom výtvarnom Salóne. Zomrel v Paríži 31. augusta 1867.

1906 – v maďarskom Pécsi sa narodil maliar, sochár a grafik Viktor Vasarely, predstaviteľ op-artu a kinetizmu. Ovplyvnil i vývoj módy, dekoratívneho umenia, reklamy i architektúry. Od roku 1930 žil v Paríži. Zomrel 16. marca 1997.

1921 – v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) sa narodil básnik Karol Strmeň. Predstaviteľ druhej vlny katolíckej moderny. Autor zbierok Testament, Strieborná legenda, Žalm cyrilometodský, Znamenie Ryby, Preblahoslavená. Od r. 1945 žil v emigrácii, bol profesorom na univerzite v Clevelande. Zomrel 14. októbra 1994.

1940 – nemecké nacistické vojská zaútočili na Dánsko a Nórsko.

1959 – zomrel americký architekt Frank Lloyd Wright, priekopník organickej architektúry. Pôsobil v Berlíne a v Japonsku. Realizoval okolo štyristo stavieb. Ako hlavný stavebný materiál používal drevo, hrubo opracovaný kameň a betón. Najznámejšie dielo: Guggenheimovo múzeum v New Yorku. Narodil sa 8. júna 1867.

1978 – v Partizánskom sa narodil športovec, paralympionik Radovan Kaufman. Napriek onkologickému ochoreniu sa aktívne venoval cyklistike a dosiahol mnohé, i medzinárodné úspechy. Bol paralympijským víťazom na 1 km s pevným štartom na OH 2000 v Sydney, majstrom sveta z roku 1998 v Colorado Spring a svetový rekordér časom 1:21,241 min. Zakladateľ kampane Na kolesách proti rakovine, ktorej podstatou je prejsť na akomkoľvek nemotorovom kolieskovom prostriedku symbolickú trasu a aktívne tak prispieť k boju proti rakovine. Zomrel 16. júna 2003.

2005 – zomrel slovenský astronóm Anton Hajduk. Pracovník Astronomického ústavu SAV, vedecký sekretár SAV, profesor a rektor Trnavskej univerzity. Zameriaval sa na radarové sledovanie meteoritov, autor odborných a popularizačných publikácií: K planétam, K horizontu vesmíru. Spoluautor publikácie Astronomická terminológia. Narodil sa 3. mája 1933 v Užhorode.

2007 – zomrel český filozof, prozaik, básnik a publicista, prekladateľ Egon Bondy vlastným menom Zbyněk Fišer. Významný predstaviteľ disentu. Vyštudoval filozofiu a psychológiu na Univerzite Karlovej v Prahe, no pôsobil ako strážnik v Národnom múzeu a ako bibliograf v Štátnej knižnici v Prahe. Jeho diela až do roku 1990 vychádzali v samizdate alebo v exile, niektoré jeho básne zhudobnila undergroundová česká rocková skupina The Plastic People of the Universe. Od polovice 90. rokov žil v Bratislave, kde učil na Filozofickej fakulte UK a iných vysokých školách. Zaoberal sa ontológiou, medzi jeho najvýznamnejšie diela patria Útěcha z ontologie, Otázky bytí a existence, Buddha, Poznámky k dějinám filosofie, Filosofické eseje. Beletria a poézia: Básnické dílo Egona Bondyho, Nepovídka, Bezejmenná, Týden v tichém městě. Narodil sa 20. januára 1930.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs