Vďaka pevnej vôli a obetavosti

30.mar 2015

Vďaka pevnej vôli a obetavosti

Súčasná budova zdravotnej ambulancie v Padine

Súčasná budova zdravotnej ambulancie v Padine

Z DEJÍN ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V PADINE

V minulosti, keď nákazlivá choroba tuberkulóza kosila ľudí, v Padine boli podľa knihy Pavla Povolného-Juhása traja maďarskí lekári, ktorí s richtárom obchádzali chorých a dávali im „kvapky”. Predpokladá sa, že oni položili základy zdravotnej starostlivosti v Padine.

Pred druhou svetovou vojnou Padina mala svojho obecného lekára Dr. Janka Rapoša. Mnohí sa o ňom zmieňujú, ako o prvom padinskom lekárovi. Zistili sme, že úradoval od 8.00 do 15.00 h. Za prehliadku sa platilo 10 dinárov a návšteva lekára v dome pacienta stála 20 dinárov. Počas pracovného času mal lekár k dispozícii obecného „kočiáša”, čiže kočiša a v noci alebo vo voľnom čase sa po lekára chodilo na súkromnom koči. Pacientov bolo menej ako dnes, približne 5 – 10 denne. Dr. Janko Rapoš pôsobil ako lekár v dedine okolo 25 rokov. Mal k dispozícii dedinský byt, ktorý stál na mieste súčasnej zdravotnej ambulancie. S Dr. Rapošom približne tri roky ako ošetrovateľka pracovala Paula Chrťanová. Bola to prvá ošetrovateľka, na ktorú si Padinčania spomínajú. Dr. Rapoš neskoršie v roku 1947 odišiel z Padiny na Slovensko, kde aj ukončil svoju lekársku púť. Ešte počas jeho pôsobenia prišiel do Padiny aj súkromný lekár Dr. Ižák, ktorý mal svoju ordináciu pri mlyne, na samom rohu u Tordajovcov. Bol dobrým lekárom, lenže Padinčania k nemu chodili menej, lebo jeho služby boli drahšie a v Padine pôsobil iba pár rokov.

Po odchode týchto dvoch lekárov hneď po vojne ostala Padina bez svojho lekára. Padinčania boli prinútení chodiť za lekárom do Kovačice a vyše tridsať kilometrov vzdialeného Pančeva, v ktorom pracoval chýrečný lekár Dr. Fogaroš. Jeho zať Dr. Ratko Ljuboje bol v rovnaký čas lekárom v Padine. Stredisko vtedajšej zdravotnej stanice bolo u Kerešov (v súčasnosti sa tam nachádza predajňa U strýka). Miestnosť bola predelená, v jednej polovici bola čakáreň, v druhej ordinácia. Lekár Ljuboje nemal ošetrovateľov a v Padine pracoval zhruba 4 roky. Ďalším padinským lekárom bol Dr. Jozef Struhárik z Kovačice. Kedysi k nemu najprv chodili padinskí pacienti na kočoch, neskoršie chodil on dva- až trikrát týždenne do Padiny. Po ňom krátky čas pracoval lekár Dr. Lanbrin z Debeljače. Lekári sa často striedali, ich mená si mnohí Padinčania i podnes pamätajú. Založením obce v roku 1960 do Kovačice prichádzajú dvaja lekári, manželský pár Dr. Samuel a Dr. Antónia Krivákovci z Petrovca. Ordinácie týchto dvoch lekárov sa nachádzali v Obecnom dome a platila ich obec. Hoci bola dedina občas bez lekára, Padina mala dlhé roky svoju babicu – pôrodnú asistentku. Medzi prvými sa spomína Brtková, neskoršie ich dcéra Rozália Hutijová, ktorá tu pôsobila 43 rokov. Chorých bolo čoraz viac a časom vznikla potreba za stálym ošetrovateľom – stredným zdravotníckym personálom. Zavolali Padinčana Pavla Ďuriša, ktorý na vojenčine robili sanitára. Bol prvým zdravotníckym pracovníkom v Padine a spoluobčania si veľmi dobre pamätajú na jeho prácu. Lekári Krivákovci v Padine (občas aj v susednej dedine Samoš) pôsobili takmer 8 rokov, neskoršie ich po návrate do Petrovca vystriedal Dr. Petru Dimča z Uzdinu, ktorý chodil do Padiny dvakrát do týždňa.

Padina sa rozrastala a s ňou aj potreba zdravotnej starostlivosti. Ďalším zamestnaným lekárom v Padine bol Dr. Miodrag Ćirić, ktorému táto osada bola prvým pracoviskom a takmer vždy mal plné ruky práce. Novinkou počas pôsobenia Dr. Ćirića boli zdravotné karty pacientov, do ktorých sa zapisovali údaje o ich chorobách, aj deti sa museli privádzať na pravidelné prehliadky a očkovania. Podľa údajov Pavla Ďuriša, zdravotného pracovníka, v tých rokoch bolo v Padine okolo 1 850 detí. V roku 1963 integráciou všetkých zdravotných staníc v obci vznikol Dom zdravia v Kovačici, ktorý úspešne pracuje dodnes. Dr. Ćirić odchádza z Padiny vo funkcii riaditeľa tejto novej zdravotnej inštitúcie.

V Padine v minulosti pôsobili aj lekári: Dr. Joca a jeho manželka Dr. Sonia Stankovci z Idvoru, Dr. Svetlana a Dr. Boris Egorovci, Dr. Sava Stajić, Dr. Dragiša Grozdanović a iní. Do dediny na terén, ako sa zvyklo vtedy hovoriť, chodievali pešo, na bicykli alebo v zime na saniach. Zdravotná stanica sa potom presťahovala do vtedajšej budovy Poľnohospodárskeho družstva – Holúbekovho domu, kde sa v súčasnosti nachádza súkromná samoobsluha. V Padine začína pracovať aj prvý zubný lekár Dr. Dragan Pržulj s manželkou Persidou Pržuljovou – zubnou stomatologickou sestrou. Zväčšuje sa počet stredného zdravotníckeho personálu: pracovať prichádzajú Gordana Radovićová, Zuzana Povolná, Anna Tótová, ako aj babica Bešková-Čengeriová a iní.

Dejiny zdravotnej starostlivosti v Padine sa začínajú výstavbou novej zdravotnej ambulancie. V roku 1975 sa z iniciatívy Miestneho spoločenstva začalo s výstavbou novej budovy zdravotnej stanice tam, kde sídli aj dnes. Pod novou strechou budovy zdravotnej stanice, ktorá bola slávnostne otvorená 2. októbra 1982, dostala svoje miesto aj lekáreň, kde si pacienti zaobstarávajú lieky. Roku 1995 po príchode detského lekára otvára sa i detské oddelenie – pediatria, ktorá má svoj vchod, ordináciu, ošetrovňu a osobitnú kartotéku. Zadná časť budovy bola neskôr upravená na byty pre lekárov. V rámci budovy vzniklo aj laboratórium. Väčšia reorganizácia a renovácia nastala v druhej polovici v roku 2004, keď sa najprv začalo s inštaláciou počítačovej siete, vďaka ktorej si dnes pacienti môžu vopred dohodnúť prehliadku u lekára.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs