Veľká zlatá tomanovka

9.máj 2013

Dobrú, lepšiu či najlepšiu pálenku je niekedy rovnako ťažko vyrobiť ako aj dobré víno, ba niekedy aj ťažšie. Tohtoročné hodnotenie silných ovocných páleniek priemyselného a remeselníckeho typu výroby sa uskutočnilo 26. apríla 2013 z príležitosti 80. výročia Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu v Novom Sade. Pálenky hodnotila odborná komisia Novosadského veľtrhu v čele s prof. Dr. Ninoslavom Nikićevićom (jediný doktor v Európe, ktorý doktorát získal na slivovici), pred ktorú sa dostalo 173 výrobkov od 76 kandidátov z Macedónska, Čiernej Hory, Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Republiky Srbskej a Republiky Srbsko.

Tomanovci s uznaním

Tomanovci s uznaním

Veľká zlatá medaila Novosadského veľtrhu 2013 pre dulovicu

Veľká zlatá medaila Novosadského veľtrhu 2013 pre dulovicu

V takej silnej konkurencii v najprísnejšom známkovaní v Srbsku dulovica (guňovača) Štefana Tomana tomanovka z Kovačice získala veľkú zlatú medailu. Autor týchto riadkov bol pri tom a tu musí poznamenať, že Hlas ľudu prvý z médií zaznamenal jej prvé kroky vo verejnosti (pozri februárovú Mozaiku).

– Sme naozaj príjemne prekvapení, lebo konkurencia bola veľmi silná, – hovorí mladý Štefan Toman, výrobca a hlavný technológ tomanovky, a pokračuje:  – Veľa roboty, úsilia a vedomostí treba vynaložiť, aby sa taká pálenka dostala do štamperlíka. Nateraz robíme všetko ručne, ja a otec, pomáha aj mama, je to teda domáca manufaktúra Tomanovcov, ale dúfame, že v budúcnosti trochu zmodernizujeme a že naša guňovača bude ešte lepšia. Toto najväčšie uznanie v Srbsku je pre nás záväzok, aby sme dosiahnutú kvalitu zachovali, zdokonalili a rozšírili výrobné kapacity. Isteže je i dobrým základom pre vznik brandu, ktorý sa bude volať TOMANOVKA.

Tomanovci vyrábajú pálenky zo všetkých tunajších druhov ovocia: višňovicu, marhuľovicu, broskyňovicu, slivovicu, jablkovicu, hroznovicu, komovicu a dulovicu, ktorú je aj najťažšie vyrobiť, lebo si pre nízke teploty vyžaduje špeciálny proces fermentácie.

– Naše pálenky sa pijú nielen v Kovačici a Padine, ale aj v USA, Austrálii, Nemecku… Táto veľká zlatá medaila nás zaväzuje, aby sme naďalej sledovali technologické trendy a k tomu popracovali aj na vizuálnej identifikácii svojich výrobkov. To znamená, že skvalitníme našu webovú stránku, ako i etiketu na výrobku, pričom sa na oboch bude jagať veľká zlatá… Na zdravie! – povedal záverom mladý technológ Š. Toman.

Pavel Matúch

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs