Urýchlene za dva týždne

9.máj 2013

Príliš chladné, daždivé, dokonca aj snehové počasie na začiatku jari odročilo významné poľné práce takmer o celý mesiac. Podobne bolo aj na majetku Poľnohospodárskeho družstva Poľokoop v Laliti, kde jarnú sejbu vykonali urýchlene, za dva týždne, a všetky práce skončili 27. apríla 2013.

Na poliach lalitského PD Poľokoop pestujú osivovú a merkantilnú sóju zasiatu na jar a v strniskovej sejbe

Na poliach lalitského PD Poľokoop pestujú osivovú a merkantilnú sóju zasiatu na jar a v strniskovej sejbe

Tento riport z lalitského chotára, pre ktorý nám informácie poskytol referent PJ Ekonómia Ďura Tamaši, sa patrí začať s jeseňou. Na sklonku lanského roka robotníci Poľokoopu sladovníckym jačmeňom obsiali 40 hektárov. Po zbere jačmeňa plánujú strniskovú sejbu sóje, čo robia už niekoľko rokov a majú v tom solídne výsledky. Dvojnásobne viac, čiže vcelku 90 hektárov plôch zaberá pšenica. Obe chleboviny sú zatiaľ vo veľmi dobrom stave, lebo družstevníci uplatnili všetky potrebné agrotechnické opatrenia. Tejto jari pšeničné polia dva razy prihnojili minerálnym hnojivom AN, v množstve 350 kilogramov na hektár, vykonali postrek proti burine a škodcom.

Jarnú sejbu začali s cukrovou repou, ktorou v Poľokoope tentoraz obsiali plochy veľkosti 104 hektárov. Táto priemyselná rastlina dobre vzišla, rady sa už zelenajú a rozrastajú, rovnako ako aj burina. Preto je potrebný denný dozor a ochrana nielen pred burinou, lež aj pred nebezpečným škodcom – ryhonosom repným, ktorému vyhovuje najmä teplé počasie, aké sme mali koncom apríla a začiatkom mája. Tak plochy obsiate cukrovou repou robotníci lalitského družstva predpoludním striekali proti burine a popoludní proti škodcom, hoci aj pri sejbe použili insekticíd ako prevenciu proti zhubnému pôsobeniu ryhonosa repného.

Ďalších 122 hektárov venovali sóji, pričom 72 ha je osivová odroda Maximus a zvyšných 50 merkantilná. Napokon kukuricou obsiali 135 hektárov.

Podľa slov Ďuru Tamašiho všetky porasty na ich majetku sa zatiaľ dobre rozvíjajú. Všetkým plodinám venúvajú náležitú pozornosť, poskytujú potrebné výživné látky, ochraňujú ich pred burinou a škodcami. Počas prvomájových sviatkov utvorili tímy robotníkov, aby okamžite zareagovali so striekačkami všade tam, kde bolo potrebné. Len keby ešte napršalo aspoň desať litrov na štvorcový meter, lebo vlaha náhle ubudla z pôdy. Hádam sa len nezopakuje vlaňajšie tropické leto!

J. Pucovský

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs