Kovačica

9.máj 2013

19TuristiV rámci projektu Regionálne turistické info stredisko v Kovačici 22. a 23. apríla usporiadali prednášky a dielne na témy Príprava a implementácia projektu z turistickej oblasti a Význam medziobecných a regionálnych iniciatív v turistike. Výcvik usporiadaný predovšetkým pre zamestnaných v regionálnom turistickom info stredisku a všetkých, ktorí účinkujú vo vytváraní turistickej ponuky Obce Kovačica (predstavitelia obecnej Turistickej organizácie, galérií, Základiny Mihajla Pupina, združení občanov a pohostinských objektov), viedla Dragana Dorožanová z Regionálnej rozvojovej agentúry Banát zo Zreňaninu. Tento projekt je iba prípravou na realizáciu projektu Oživenie cezhraničnej turistiky cez inovačné služby v prospech lokálnej spoločnosti BanaTour z programu cezhraničnej spolupráce Rumunsko – Srbsko, v ktorej je Obec Kovačica partnerkou Regionálnej rozvojovej agentúre Banát. Jeden z výsledkov tohto projektu je aj založenie Regionálnej agentúry pre rozvoj turistiky v Banáte, ktorého strediskom bude práve Kovačica. Projekt sa realizuje pod záštitou Pokrajinského sekretariátu pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu.

 A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs