Verejná tribúna v Báčskom Petrovci

18.jan 2017

Verejná tribúna v Báčskom Petrovci

dsc_9730_resizeObec Báčsky Petrovec, podobne ako aj v minulých rokoch, v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo a Inštitútom pre roľníctvo a zeleninárstvo v zimnom období prichystala tribúnu.

Spoločne sa pokúsili osloviť poľnohospodárov z tejto obce.

dsc_9733_resizeObsahom tribúny včera večer vo veľkej sieni Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec bola prezentácia aktivít Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo v nadchádzajúcom období a plánované vkladanie do vojvodinského poľnohospodárstva.

V mene pokrajinského sekretariátu sa prítomným poľnohospodárom prihovorili zástupcovia pokrajinského tajomníka Mladen PetkovićVladislav Krsmanović.

Hostí na začiatku tribúny privítal predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić.

Pokrajinské fondy pre poľnohospodárov

dsc_9746_resizePodľa slov pokrajinských funkcionárov prichystané je ďalšie kolo subvencií, o ktoré sa vlani z územia Obce Báčsky Petrovec uchádzal veľmi malý počet poľnohospodárov.

Hostia z Nového Sadu podrobnejšie informovali o tom, ktoré odvetvia poľnohospodárstva budú mať prioritu, ktoré položky zvýšili vzhľadom na vlaňajší rok, ale o tom, kedy súbehy budú vypísané, nedali presnejšiu odpoveď.

Pokrajinská samospráva aj naďalej bude podporovať a úverovať zveľadenie početných odvetví priamej a spracovateľskej výroby poľnohospodárov vo Vojvodine.

Prítomným podrobne vysvetlili ako prísť aj k nenávratným financiám a výhodným úverom z pokrajinského rozpočtu.

Inštitút pre roľníctvo a zeleninárstvo v Novom Sade

dsc_9742_resizeNa tribúne sa zúčastnili predstavitelia Inštitútu pre roľníctvo a zeleninárstvo z Nového Sadu.

Riaditeľ inštitútu Dr. Ján Turan sa v prednáške zameral na mechanizáciu  ako ju udržiavať, ako sa riadiť pri sejbe obilnín, pri postreku a aj pri zbere.

Poukázal aj na časté chyby pri obsluhovaní mechanizácie a aké zmenšenie prínosov potom poľnohospodári môžu očakávať.

Šľachtiteľ odrôd Dr. Milisav Stojaković prítomných oboznámil o sortimente nových hybridov kukurice z ich šľachtiteľského programu a aké výnosy dávajú.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs